p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Status of trauma and acute care surgery in the United States [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 1-4

Status of trauma and acute care surgery in the United States

Andrew B. Peitzman
Department Of Surgery, University Of Pittsburgh, Pittsburgh, Usa

Acute Care Surgery (ACS) is an evolving specialty. The components, as defined by the American Association for the Surgery of Trauma are trauma, surgical critical care and emergency surgery. As documented by the recent reports from the Institute of Medicine, the shortage of surgical specialists who make themselves available for emergency care in the United States, the overcrowding of emergency departments and lack of surge capacity are reaching crisis conditions. The Institute of Medicine has recommended the development of regional centers of surgical specialists, analogous to trauma systems. The training of surgeons in ACS will address the manpower issue to some degree.

Keywords: Acute care surgery, attitude of health personnel; surgery/ education; traumatology/manpower; United States.

Birleşik Devletler’de travma ve acil cerrrahinin durumu

Andrew B. Peitzman
Pittsburgh Üniversitesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Pittsburgh, Abd

Acil cerrahi gelişmekte olan bir alandır. Ögeleri, Amerikan Travma Cerrahisi Derneği tarafından tanımlandığı şekilde travma, cerrahi yoğun bakım ve acil cerrahidir. The Institute of Medicine (Tıp Enstitüsü) kaynaklı yeni yayınlarda bildirildiği gibi, Birleşik Devletler’de acil alanında çalışan cerrahi uzmanlarının sayıca azalması, acil bölümlerin aşırı kalabalıklaşması ve hasta kapasitesinin karşılanamaması durumları kriz derecesine ulaşmıştır. The Institute of Medicine cerrahi uzmanların çalıştığı ve travma sistemlerine benzeyen bölgesel merkezler önermiştir. Cerrahların acil cerrahi alanında eğitim almaları işgücü sorununa bir oranda çözüm olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut cerrahi, Birleşik Devletler; cerrahi/eğitim; sağlık çalışan tutumu; travmatoloji/insan gücü.

Andrew B. Peitzman. Status of trauma and acute care surgery in the United States. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 1-4

Corresponding Author: Andrew B. Peitzman, United States
Manuscript Language: English