p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 6 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Minimally invasive plate osteosynthesis of clavicular midshaft fractures under insertion guide [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 552-557 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.94728

Minimally invasive plate osteosynthesis of clavicular midshaft fractures under insertion guide

Mun sik Ko, Kwang-Il Ri, Tong-Won Mun, Kwang-Il Song, Kwang-il Choe
Department of Orthopaedics and Traumatology, Pyongyang Medical College, Kim IL Sung University, Taesong District, Pyongyang-Democratic People’s Republic of Korea

BACKGROUND: The less invasive stabilization systems for the distal femur and proximal lateral tibia have been developed to simplify the surgical technique of minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO). MIPO, however, has simply been introduced into clavicular midshaft fixation without the aid of insertion guide though the procedure for midshaft clavicular fractures was found to produce satisfactory clinical and radiologic outcomes without serious complications. The purpose of this study was to determine the outcome of MIPO of clavicular midshaft fractures using an insertion guide.
METHODS: A total of 15 patients with clavicular midshaft fractures treated by MIPO using insertion guide between September 2016 and September 2018 were included. We assessed bony union, shoulder function by the Constant score, and complications at a mean follow-up of 15.4 months (ranged from 12 to 24 months).
RESULTS: The mean surgical time 55.9±9.4 min (ranged from 50 to 70 min) and the fluoroscopic time was 146.5±29.0 s (ranged from 110 to 190 s). In all patients, the bony union was achieved at 8.8±1.0 weeks (ranged from 8 to 10 weeks) with no delayed unions or nonunions. The average Constant score was 99.1±1.2 (ranged from 96 to 100) at follow-up. Postoperative complications including infections, screw pull-out, hardware prominence, and neurovascular injury were not observed, however, one patient complained of mild plate discomfort.
CONCLUSION: MIPO using insertion guide is believed to be an acceptable and effective choice in the operative treatment of clavicular midshaft fractures.

Keywords: Clavicle, fixation, fracture, insertion guide; minimally invasive plate osteosynthesis.

Klavikula orta şaft kırıklarının giriş kılavuzu ile minimal invaziv plak osteosentezi

Mun sik Ko, Kwang-Il Ri, Tong-Won Mun, Kwang-Il Song, Kwang-il Choe
Taesong Bölgesi, Kim IL Sung Üniversitesi Pyongyang Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Pyongyang-Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

AMAÇ: Minimal invaziv plak osteosentez (MIPO) cerrahi tekniğini basitleştirmek üzere distal femur ve proksimal lateral tibia için daha az invaziv stabilizasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bununla birlikte MIPO, klavikula orta şaft kırıklarında giriş kılavuzunun yardımı olmadan fiksasyonda kullanıma sunulmuştur ve ciddi komplikasyonlar olmaksızın tatmin edici klinik ve radyolojik sonuçlar görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, giriş kılavuzunu kullanarak klaviküler orta şaft kırıklarında MIPO sonuçlarını belirlemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: Eylül 2016 ile Eylül 2018 arasında MIPO ile giriş kılavuzu kullanılarak tedavi edilen klaviküler orta şaft kırığı olan 15 hasta dahil edildi. Ortalama 15.4 aylık takipte (aralık: 12–24 ay) kemik kaynaması, Constant skor ile omuz fonksiyonu ve komplikasyonları değerlendirdik.
BULGULAR: Ortalama cerrahi süre 55.9±9.4 dakika (aralık: 50–70 dakika) ve floroskopi süresi 146.5±29.0 saniye (aralık: 110–190 saniye) idi. Tüm hastalarda, gecikmeli kaynama veya kaynamama olmadan 8.8±1.0 haftada (aralık: 8–10 hafta) kemik kaynaması sağlandı. Takipte ortalama Constant skoru 99.1±1.2 (aralık: 96–100) idi. Enfeksiyonlar, vidanın dışarı çıkması, donanım çıkıntısı ve nörovasküler yaralanma gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar gözlenmedi, ancak bir hastada hafif plak rahatsızlığı şikayeti görüldü.
TARTIŞMA: Giriş kılavuzu kullanılarak uygulanan MIPO’nun klavikula orta şaft kırıklarının operatif tedavisinde kabul edilebilir ve etkili bir seçenek olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiksasyon, giriş kılavuzu, kırık, klavikula; MIPO.

Mun sik Ko, Kwang-Il Ri, Tong-Won Mun, Kwang-Il Song, Kwang-il Choe. Minimally invasive plate osteosynthesis of clavicular midshaft fractures under insertion guide. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 552-557

Corresponding Author: Mun sik Ko, North Korea
Manuscript Language: English