p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Pure elbow dislocation in a child wrestler with underlying hyperlaxity: what is the optimal time to return to competition? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-95623 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.95623

Pure elbow dislocation in a child wrestler with underlying hyperlaxity: what is the optimal time to return to competition?

Gokhan Karademir, Ata Can Atalar
Acıbadem Maslak Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology

Elbow dislocations are often considered serious injuries that can cause a child athlete to miss the entire season in wrestling. It was reported that the return to sports after the elbow dislocation was between 6-12 months in child wrestlers. In some cases, underlying hyperlaxity may have an essential role in the occurrence of pure elbow dislocation without any ligament injury. We report the case of a 10-year-old boy patient who had pure elbow dislocation following falling onto an outstretched hand in a wrestling match. Because of the physical examination findings of the patient indicated the presence of hyperlaxity, the patient was treated by closed reduction, short-term immobilization, and early strengthening of the dynamic stabilizers. This case report's findings suggest that detecting the presence of hyperlaxity in this specific patient group is crucial since this patient group has the potential to return to competitions 6 weeks after injury, unlike patients without hyperlaxity.

Keywords: pure elbow dislocation, child wrestler, hyperlaxity, return to competition, return to sports

Altta yatan hiperlaksite varlığında çocuk güreşçide izole dirsek çıkığı: Müsabakalara dönüş için ideal süre nedir?

Gokhan Karademir, Ata Can Atalar
Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dirsek çıkığı yaralanmaları güreş sporunda çocuk sporcunun genellikle tüm sezonu kaçırmasına neden olabilecek düzeyde ciddi yaralanmalar olarak kabul edilir. Çocuk güreşçilerde dirsek çıkığı sonrası spora dönüşün 6-12 ay arasında olduğu bildirilmiştir. Bazı durumlarda, altta yatan hiperlaksitenin, herhangi bir ligament hasarı olmadan izole dirsek çıkığı oluşumunda önemli bir rolü olabilir. Bu yazıda güreş müsabakası sırasında uzanmış elinin üzerine düştükten sonra izole dirsek çıkığı gelişen 10 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Hastanın fizik muayene bulguları hiperlaksitenin varlığını gösterdiğinden hasta kapalı redüksiyon, kısa süreli immobilizasyon ve dinamik stabilizatörlerin erken güçlendirilmesi ile tedavi edildi. Bu olgu sunumunun bulguları, bu spesifik hasta grubunda hiperlaksite varlığının saptanmasının çok önemli olduğunu, çünkü bu hasta grubunun hiperlaksitesi olmayan hastaların aksine yaralanmadan 6 hafta sonra müsabakalara dönme potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: izole dirsek çıkığı, çocuk güreşçi, hiperlaksite, müsabakalara dönüş, spora dönüşCorresponding Author: Gokhan Karademir, Türkiye