p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 7 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TREATMENT WITH LEINBACH ENDOPROTEZ OF INTERTROCHANTERIC FRACTURES IN ELDERLY PATIENCE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 254-257

TREATMENT WITH LEINBACH ENDOPROTEZ OF INTERTROCHANTERIC FRACTURES IN ELDERLY PATIENCE

Cumhur Kesemenli1, Mehmet Subaşı1, Hüseyin Arslan1, Turgut Kırkgöz1, Serdar Necmioğlu1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Intertrochanteric fractures are seen in elderly ages and occur mostly by minor trauma. Mortality and morbidity rates high and internal fixation and external methods are used for the treatment. Twenty-seven patients with intertrochanteric fractures who were at the mean age of 78 ranging between 71-95 and were treated by Leinbach type endoprosthesis during 1995-1999 were evaluated. Fourteen (%51) patients were female and 13 (%49) were male. The patients underwent operation as early as they were convenient. If they could, they were advised to walk at the second or third day of the operation. Two (%7) patients died at the end of the operation and 1 (%3.7) patient died during the first week after the operation. The patients were followed up mean 14(5-21)months and evaluated according to the criteria of American Academy of Orthopedic Surgeons which displayed good results in %80 of patients. In elderly patients with intertrochanteric fractures due to pathologies and related complications and also complications due to immobilization are seen frequently. Treatment with endoprosthesis is thought to be helpful in decreasing these complications and early mobilization of the patients.

Keywords: PROXIMAL FEMUR FRACTURE, LEINBACH, ENDOPROSTHESIS

İLERİ YAŞDAKİ HASTALARDA İNTERTROKANTERİK KIRIKLARIN LEINBACH TİPİ ENDOPROTEZLE TEDAVİSİ

Cumhur Kesemenli1, Mehmet Subaşı1, Hüseyin Arslan1, Turgut Kırkgöz1, Serdar Necmioğlu1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

İntertrokanterik kırıklar özellikle ileri yaş grubunda görülmekte ve daha çok basit travma ile oluşmaktadır. Mortalite ve morbidite oranı yüksektir. Tedavide internal tespit, eksternal tespit yöntemleri uygulanabilmektedir. 1995-1999 yılları arasında kliniğimizde Leinbach tipi endoprotez uygulanarak tedavi edilen, yaş ortalaması 78(71-95) olan 27 intertrokanterik kırıklı hasta değerlendirildi. Hastaların 14'ü (%51) kadın, 13'ü (%49) erkek idi. Olgular genel durumları uygun olduğu en erken dönemde ameliyata alındılar. Hastaların 2'si (%7) ameliyat bitiminde, 1'i (%3.7) postoperatif birinci hafta içinde kaybedildiler. Ortalama 14(5-21) ay izlenen hastalar Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi kriterlerine göre değerlendirildi ve %80 iyi sonuç elde edildiği görüldü. İleri yaşlarda basit travma ile oluşan intertrokanterik kırıklarda ek patolojiler ve bunlara bağlı komplikasyonların yanı sıra immobilizasyon sonucu oluşan komplikasyonlar da sıktır. Bu komplikasyonları azaltmak, hastayı en erken dönemde mobilize etmek için protez uygulamanın yardımcı olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İNTERTROKANTERİK KIRIKLAR, LEİNBACH ENDOPROTEZ

Cumhur Kesemenli, Mehmet Subaşı, Hüseyin Arslan, Turgut Kırkgöz, Serdar Necmioğlu. TREATMENT WITH LEINBACH ENDOPROTEZ OF INTERTROCHANTERIC FRACTURES IN ELDERLY PATIENCE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 254-257
Manuscript Language: Turkish