p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 10 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The value of 5-hydroxyindolacetic acid levels in spot urine in the diagnosis of acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 173-176

The value of 5-hydroxyindolacetic acid levels in spot urine in the diagnosis of acute appendicitis

Mehmet Mihmanlı1, Mehtap Uysalol1, Halil Coşkun1, Uygar Demir1, Ece Dilege1, Tülay Eroğlu1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul


Spot idrarda 5-hidroksi indol asetik asit düzeyinin akut apandisit tanısındaki değeri

Mehmet Mihmanlı1, Mehtap Uysalol1, Halil Coşkun1, Uygar Demir1, Ece Dilege1, Tülay Eroğlu1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul


Mehmet Mihmanlı, Mehtap Uysalol, Halil Coşkun, Uygar Demir, Ece Dilege, Tülay Eroğlu. The value of 5-hydroxyindolacetic acid levels in spot urine in the diagnosis of acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 173-176
Manuscript Language: English