p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery INTRAORBITAL FOREIGN BODY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 197-198

INTRAORBITAL FOREIGN BODY

Tamer Koldaş1, Gün Ersu1, Fatih Şirin1, Bedrettin Görgün1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Attention should be made on penetrating injuries of the orbit. Forcing bodies, that can cause vision loss and even enucleation, should be detected carefully. Different imaging techniques, ranging from conventional radiographs to magnetic resonance imaging should be used. In this paper, we report an orbitocranial penetration case. Diagnosis, evaluation of the patient and treatment are diseased in this case report.


İNTRAORBİTAL YABANCI CİSİM

Tamer Koldaş1, Gün Ersu1, Fatih Şirin1, Bedrettin Görgün1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad

Orbitanın penetran yaralanmaları önemle ele alınması gereken durumlardır. Orbitayı penetre olmuş yabancı cisimler görme kaybı ve enükleasyona sebep olabilmeklerinden dikkatlice araştırılmalıdır. Bu amaçla konvansiyonel radyolojik tetkiklerden manyetik rezonans tetkiklerine kadar geniş bir görüntüleme yelpazesi mevcuttur. Burada kliniğimizde teşhisi ve tedavisi yapılan bir intraorbital yabancı cisim olgusu sunulmaktadır.


Tamer Koldaş, Gün Ersu, Fatih Şirin, Bedrettin Görgün. INTRAORBITAL FOREIGN BODY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 197-198