p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery POSTTRAUMATIC LEPTOMENINGAL CYSTS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 35-39

POSTTRAUMATIC LEPTOMENINGAL CYSTS

Murat Döşoğlu1, Metin Orakdöğen1, M Akif Göğüsgeren1, M Ali Demirbaş1, Selhan Karadereler1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad, Bolu

Posttraumatic leptomeningeal cysts are rare complications of diastatic skull fracture, occurring almost in childhood and parietal region. Disruption of the underlying dura is necessary in pathogenesis. The normal growth of the brain, cerebral pulsations and cystic lesion cause to enlargement of the fracture edges. Surgical repair is the treatment of choice. In the last 4 years, we have managed 7 cases of growing skull fracture. All patients had a history of falling from a height. The time interval between the trauma and presentation was variable between 20 days to 20 years. The most common clinical feature was local swelling in children, while seizure and atypical headache in adults. Dural repair and cranioplasty was performed in all patients.

Keywords: CRANIOPLASTY, GROWING SKULL FRACTURE, HEAD INJURY, LEPTOMENINGEAL CYST, SURGICAL TREATMENT

POSTTRAVMATİK LEPTOMENİNGAL KİSTLER

Murat Döşoğlu1, Metin Orakdöğen1, M Akif Göğüsgeren1, M Ali Demirbaş1, Selhan Karadereler1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad, Bolu

Posttravmatik leptomeningeal kistler (PTLMK), kafatasının diastatik kırıklarının nadir bir komplikasyonudur. Genellikle çocuklarda ve parietal bölgede görülür. Oluşması için kırık altındaki duranın da yırtılması zorunludur. Beyin pulsasyonu ve oluşmuş leptomeningeal kist zamanla kırık hattında açılmaya yol açar. Klinik bulgular çocukluk ve erişkin yaş grubunda birbirinden farklıdır. Tedavi cerrahi düzeltmedir. Çalışmada son 4 yıl içinde tedavi edilen PTLMK'li 7 olgu sunulmaktadır. Olguların 5'i çocukluk, 2'si erişkin yaş grubundadır. Tüm olgularda öyküde yüksekten düşme saptanmış ve PTLMK tümünde 20 gün-20 yıl arasında gelişmiştir. Çocuk olgular kafada şekil bozukluğu, erişkinler ise nöbet ve baş ağrısı yakınmaları ile başvurmuşlardır. Olgular cerrahi olarak tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CERRAHİ TEDAVİ, KAFATASININ BÜYÜYEN KIRIĞI, KAFA TRAVMASI, KRANİYOPLASTİ, LEPTOMENİNGEAL KİST

Murat Döşoğlu, Metin Orakdöğen, M Akif Göğüsgeren, M Ali Demirbaş, Selhan Karadereler. POSTTRAUMATIC LEPTOMENINGAL CYSTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 35-39