p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery AN APPROACH TO ORTHOPEDIC INJURIES OF LOWER EXTREMITIES COMPLICATED WITH VASCULAR INJURIES. AMPUTATION? RECONSTRUCTION? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 135-139

AN APPROACH TO ORTHOPEDIC INJURIES OF LOWER EXTREMITIES COMPLICATED WITH VASCULAR INJURIES. AMPUTATION? RECONSTRUCTION?

Cemalettin Ertekin1, Ali Emin Aydın1, Cengiz Dibekoğlu1, Mehmet Kurtoğlu1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

In this study between years 1990 and 1994, 25 combined lower extremity vascular and orthopedic trauma patients were examined retrospectively. The aim of the study is to determine some factors which show the prognosis of the patients. By a score system, the patients, who would not get benefit from the treatment, will be determined previously, and their limb amputation would be performed without spend more time. As a result, we saw that in the patients whose score is 7 or over 7; amputation will be needed. (p<0.001).


ALT EKSTREMİTELERİN DAMAR LEZYONLARI İLE KOMPLİKE ORTOPEDİK TRAVMALARINA YAKLAŞIM. AMPUTASYON ? REKONSTRÜKSİYON ?

Cemalettin Ertekin1, Ali Emin Aydın1, Cengiz Dibekoğlu1, Mehmet Kurtoğlu1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Ad

Bu prospektif çalışmada 1990-1994 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Biriminde tedavileri yapılan 25 damar lezyonuyla komplike alt ekstremite travması olgusu incelenmiştir. Çalışmanın amacı bu tür komplike yaralanmalarda prognozu daha önceden belirleyecek bir puanlama sistemi kullanıp, bu puanlama sistemi sayesinde tedaviden yarar görmeyecek hastaların önceden belirlenmesi ve ileride gerekli olacak amputasyonun erken dönemde yapılabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla Johansen ve arkadaşlarının önerdiği puanlama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda skoru 7 ve üzerinde olan hastalarda yüksek oranlarda amputasyon gerektiği gösterilmiştir. (p<0.001).


Cemalettin Ertekin, Ali Emin Aydın, Cengiz Dibekoğlu, Mehmet Kurtoğlu. AN APPROACH TO ORTHOPEDIC INJURIES OF LOWER EXTREMITIES COMPLICATED WITH VASCULAR INJURIES. AMPUTATION? RECONSTRUCTION?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 135-139