p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery OUR TETANUS EXPERIENCE (ANALYSIS OF 19 CASES) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 189-191

OUR TETANUS EXPERIENCE (ANALYSIS OF 19 CASES)

Melek Çelik1, Ceyhun Solakoğlu1, Ebru Taştan1, Emine Erol1, Nur Akgün Şenel1
Haydarpaşa Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

19 generalized tetanus cases that have been treated between 1990-1944 in HNH Reanimation Clinic are reviewed. The patients with an average age of 48+18 had tetanus due to simple wounds. Pain, trismus, neck stiffness, disphagia were the initial symptoms encountered. After 24 hours muscle spasms were seen. Treatment was carried out with mechanical ventilation, MgSO4 sedation and supportive therapy in our clinic and our mortality rate was63%.


TETANOZ OLGULARIMIZ

Melek Çelik1, Ceyhun Solakoğlu1, Ebru Taştan1, Emine Erol1, Nur Akgün Şenel1
Haydarpaşa Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

1990-1994 yılları arasında, 4 yıl süresince kliniğimizde tedavi gören 19 generalize tetanoz olgusu gözden geçirildi. Yaş ortalamaları 48±16 olan hastaların tümü basit yaralanmalar sonucu hastalığa yakalanmışlardı. Ağrı, trismus, ense sertliği, yutma güçlüğü en sık rastlanan başlangıç bulgularıydı. Bunlardan ortalama 24 saat sonra adele spasmlarıda tabloya eklenmişti. Mekanik ventilasyon, MgSO4 ile sedasyon ve supportif tedavi uygulanan hasta grubumuzda mortalite oranı %63 olarak saptanmıştır.


Melek Çelik, Ceyhun Solakoğlu, Ebru Taştan, Emine Erol, Nur Akgün Şenel. OUR TETANUS EXPERIENCE (ANALYSIS OF 19 CASES). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 189-191