p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery LAPAROTOMY FOR ABDOMINAL TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 151-154

LAPAROTOMY FOR ABDOMINAL TRAUMA

Ümit Topaloğlu1, Mehmet Odabaşı1, Ali Yılmazcan1, Selçuk Ünalmışer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği

We reviewed 274 patients retrospectively for a 7 years period that we made laparotomy for abdominal trauma. The most trauma cause was motor vehicle accident (50.3%) and the indications for operation were peritoneal lavage (50.4%) and shock (28.9%). The most commonly injured organ by blunt trauma was spleen (48.8%); in the penetrating trauma (32.6%) and the stab wounds (36%) was small intestine. The false laparotomy rate for blunt trauma was 2.4%, while for stab wounds it was 20.4%, and for shotgun wounds 8%. The mortality rate for blunt trauma was 16.9%, for stab wounds 1.2% and f or shotgun wounds 12%.


KARIN TRAVMALARI İÇİN LAPAROTOMİ

Ümit Topaloğlu1, Mehmet Odabaşı1, Ali Yılmazcan1, Selçuk Ünalmışer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği

Karın travması nedeniyle 7 yıllık bir period içinde laparotomi yaptığımız 274 hasta retrospektif olarak gözden geçirildi. En yaygın travma sebebi araç içi ve dışı trafik kazaları (%50.3), operasyon için en yaygın endikasyon peritoneal lavaj (%50.4) ve sok bulguları (%28.9)'dır. Kunt travmaya en çok maruz kalan organ dalak (%48.8), delici-kesici alet ve ateşli silahlarla en fazla yaralanan organ ince barsaklar (%32., %36)'dır. Künt travmalarda negatif laparatomi oranı %2.4 iken, delici-kesici alet yaralanmalarında %20.4 ve ateşli silah yaralanmalarında %8'dir. Künt travmaların mortalitesi %16.9, delici-kesici alet travmalarının %1.2, ateşli silah yaralanmalarının %12 'dir.


Ümit Topaloğlu, Mehmet Odabaşı, Ali Yılmazcan, Selçuk Ünalmışer. LAPAROTOMY FOR ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 151-154