p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ANALYSIS OF THE MOTORCYCLE ACCIDENTS IN KIRIKHAN, ANTAKYA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 216-221

ANALYSIS OF THE MOTORCYCLE ACCIDENTS IN KIRIKHAN, ANTAKYA

Ercan Çetinus1, Hasan Ekerbiçer1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tıp Fak. Ort. ve Trav. Ad

Aim: The aim of this study is to evaluate both wounding of people who were hurt by motorcycle accidents and the rate of mortality. We also tried to uncover the factors which were supposed to take role in the motorcycle accidents, and presented our treatments in Kırıkhan State Hospital of Ministry of Health to the injuries occured in those accidents. Material and Methods: 110 victims who were appointed to the emergency service of Kırıkhan State Hospital of Ministry of Health following a motorcycle accident between 1.1.1997 and 6.1.1998 were included to the study. A standard form prepared for the motorcycle accidents was filled out for each case. Some of the parameters that were included in the form were as follows: Was the victim a rider or a passenger or a pedestrian, how did the accident happen, was the rider or passenger using a helmet, was the rider drunk, were there any established pathologies in the victims, what was the injury severity score (ISS) ?Results: 110 victims were accepted to the emergency room following 93 motorcycle accidents. Of these. 96 (87.27 %) were male and 14 (12.73 %) were female. Victims were grouped as driver ( n: 65), passenger and pillon passenger ( n: 25) and pedestrian (n: 20). The average ages were found as 30.9 + 12.7(min: 15, med: 27, max: 69) for drivers, 28.9 + 17.3(min: 10, med: 23, max: 65) for passengers and 20.7 + 20.6 (min: 3, med: 12.5, max: 68) for pedestrians. Only3%of the drivers and none of the passengers were using helmet. 13 drivers were found not having driver's license and the occurrence of motorcycle accidents was more likely in summer. Fractures of the clavicle, distal end of the radius and ulna and ankle were mostly diagnosed in the drivers; open fractures of the tibia and fibula were seen frequently in the pedestrians. 77 pathologies were diagnosed in 65 drivers, 25 pathologies were found in 25 passengers and 22 pathologies were seen in 20 pedestrians. Of those pathologies ( n: 124), 85.5 % were treated in the outpatient clinic and 5.6% were treated in the hospital by surgical operation. 3 patients were directed to the neurosurgery specialist and 2 died due to the trauma of the brain. Conclusion: Education and strictly control of the drivers and better road conditions will decrease the rate of accidents. The use of helmet both by drivers and passengers will reduce the risk of brain injury and consequent fatal cases.

Keywords: MOTORCYCLE ACCIDENTS, TRAFFIC, TRAUMA, HELMET, FRACTURES

ANTAKYA İLİ KIRIKHAN İLÇESİNDEKİ MOTORSİKLET KAZALARININ ANALİZİ

Ercan Çetinus1, Hasan Ekerbiçer1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tıp Fak. Ort. ve Trav. Ad

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kırıkhan ilçesindeki motorsiklet ve moped kazaları sonucu ortaya çıkan yaralanma örneklerini, mortalite oranlarını değerlendirmek, motorsiklet kazalarının ortaya çıkmasında rolü olabileceği düşünülen faktörleri ortaya koymak ve Sağlık Bakanlığı (S.B.) Kırıkhan Devlet Hastanesinde motorsiklet kazaları sonucu ortaya çıkan yaralanmalara uyguladığımız tedavi sunmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 01.01.1997 06.01.1998 tarihleri arasında S.B. Kırıkhan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğini başvuran motorsiklet kazası sonucu travma geçirmiş 110 olgu prospektif olarak incelendi. Her olgu için ınotorsiklet kazalarına yönelik olarak hazırlanmış bir form dolduruldu. Form içeriğinde, yaralının yolcu, sürücü veya yaya mı olduğu, kazanın oluş şekli, yolcu veya sürücünün kask takıp takmadığı, kazaya sebep olan sürücünün alkollü olup olmadığı, kazazede de saptanan patolojiler, yaralanma şiddeti skoru (YŞS) (1) değerleri gibi bilgiler yer aldı. Bulgular: 93 motorsiklet kazası sonucu travma geçiren 110 olgunun 96'sı (% 87.27) erkek, 14'ü (%12.73) kadındı. Olgular sürücü (n: 65), yolcu (n: 25) veya (n: 20) olarak gruplandırıldı. Sürücülerin yaş ortalaması 30.9 ± 12.7 (min: 15, med: 27, maks: 69); yolcuların yaş ortalaması 28.6 ± 17.3 (min: 10, med: 23, maks: 65); yayaların yaş ortalaması 20.7 + 20.6 (min: 3, med: 12.5, maks: 68) şeklindeydi. Sürücülerin % 3'ünün kask kullandığı.yolcuların ise hiç birisinin kask kullanmadığı; sürücülerin 13 tanesinin (%20) ehliyetsiz olduğu, yaz mevsiminde kazaların daha fazla olduğu saptandı. Sürücülerde en fazla klavikula, radius-ulna distal uç, ayak bileği kırıkları; yayalarda ise tibia-fibula açık kırıklarının daha sık görüldüğü belirlendi.65 sürücüde 77 patoloji, 25 yolcuda 25 patoloji ve 20 yayada 22 patoloji saptandı. Bu patolojilerin (n: 124) % 85.5'i ayaktan, % 5.6 si yatarak operasyonla tedavi edildi. 3 olgu nöroşirurji uzmanına sevk edilirken 2 olgu ise kafa travması sonucu kaybedildi. Sonuç: Sürücülerin eğitimi ve daha sıkı denetimi ile, daha iyi yol koşulları oluşturulmasının kaza oranlarını düşüreceği; yolcu ve sürücülerin kask kullanımının kafa travması ve buna bağı olarak gelişen ölümleri azaltacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: MOTORSİKLET KAZALARI, TRAFİK, TRAVMA, KASK, KIRIKLAR

Ercan Çetinus, Hasan Ekerbiçer. ANALYSIS OF THE MOTORCYCLE ACCIDENTS IN KIRIKHAN, ANTAKYA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 216-221