p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A LARGE PARAESOPHAGEAL HERNIA PRESENTING WITH ACUTE GASTRIC VOLVULUS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 55-58

A LARGE PARAESOPHAGEAL HERNIA PRESENTING WITH ACUTE GASTRIC VOLVULUS

Selman Sökmen1, Ahmet Önal1, Funda Oğuz1, Aydın Taşdöğen1, Zahide Elar1
Departments of General Surgery, Radiology, Anesthesiology

Paraözefageal fıtıklar genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan, bazen hayatı tehdit edebilen olgulardır. Gastrik volvulusa neden olmaları dolayısıyla cerrahi olanak tedavileri gerekir. Bu çalışmanın amacı, cerrahi tamir yöntemlerini gözden geçirmek ve Akut Karın sendromu belirtileriyle kliniğimize müracaat eden bir olguyu incelemektir. Cerrahi yaklaşımda seçilecek olan yöntem mevcut cerrahi metodların birini seçmekten çok hastanın aperatif ve medikal bulgularına dayandırılmış, hastaya özgün bir yöntem olmalıdır.


AKUT GASTRİK VOLVULUS BELİRTİSİ VEREN PARAOZOFAGEAL HERNİ

Selman Sökmen1, Ahmet Önal1, Funda Oğuz1, Aydın Taşdöğen1, Zahide Elar1
Departments Of General Surgery, Radiology, Anesthesiology

Anahtar Kelimeler: PARAÖZEFAGEAL HERNİ, GASTRİK VOLVULUS, CERRAHİ METOD

Selman Sökmen, Ahmet Önal, Funda Oğuz, Aydın Taşdöğen, Zahide Elar. A LARGE PARAESOPHAGEAL HERNIA PRESENTING WITH ACUTE GASTRIC VOLVULUS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 55-58