p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery EMERGENCY SERVICE ORGANISATION IN MULTIPLE PATIENT APPLICATION DUE TO MAJOR ACCIDENTAL EVENTS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 70-72

EMERGENCY SERVICE ORGANISATION IN MULTIPLE PATIENT APPLICATION DUE TO MAJOR ACCIDENTAL EVENTS

Hakan Acar1, Selahattin Vural1, Mehmet Yıldırım1, Zeki Çavuşoğlu1, Yaman Özyurt1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

In order to perform life saving procedures for every case of acute disease and trauma, perfectly organized emergency clinics are required. In our country the importance of the first aid and ambulance transport services isn't considered sufficiently. Our emergency clinic, which was established in 1993, serves in all branches, both medical and surgical, so that all mind of acute intervention can be carried out under the same roof. With these features, it is one of the first examples in this area in Turkey. Our emergency clinic consists of reanimation ward, policlinics, laboratories, computerized tomography, theatre rooms and intensive care unit. In 1994, 107768 patients were admitted to our emergency clinic (mean 295.2 patients/day) and operations were performed for 1891 of them (mean 5.2 operations /day). 709 patients were kept under supervision in the intensive care unit for while (mean 1.9 patients /day). We think that contemporary emergency clinics-the staff and equipment of which are being supplied by educational hospitals-are appropriate for our country's conditions.

Keywords: EMERGENCY SERVICES, PHYSICAL CONDITIONS

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS BİNA ÖRNEĞİ VE ÇALIŞMA SİSTEMİ

Hakan Acar1, Selahattin Vural1, Mehmet Yıldırım1, Zeki Çavuşoğlu1, Yaman Özyurt1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Her türlü acil hastalık ve travmada hayat kurtarıcı girişimlerin yapılabilmesi için tam teşekküllü acil servislere ihtiyaç vardır. Ülkemizde ilk yardım ve transport hizmetlerine ve acil servislere yeteri kadar önem verilmemektedir. 1993 yılında hizmete açılan hastanemiz acil servis binası, tüm branşlara ait acil başvurulan ve girişimleri aynı çatı altında toplaması özelliği ile ülkemizde ilk örneklerden biridir. Reanimasyon odası, poliklinikler, laboratuarlar, bilgisayarlı tomografi, ameliyathaneler, yoğun bakım servisi gibi birimleri bünyesinde barındırmaktadır. Acil servise, 1994 yılı içerisinde 107.768 (295.5 kişi/gün) hasta acil olarak başvurdu. 1891 (5.2 kişi/gün) hastaya ameliyat yapıldı. 709 (1.9 kişi/gün) hastaya yoğun bakım hizmeti verildi. Ülkemiz koşullarına, hekimi, personeli ve malzemesi bir eğitim hastanesi tarafından karşılanan çağdaş acil servislerin uygun olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: ACİL SERVİSLER, FİZİKSEL KOŞULLAR

Hakan Acar, Selahattin Vural, Mehmet Yıldırım, Zeki Çavuşoğlu, Yaman Özyurt, Ergin Olcay. EMERGENCY SERVICE ORGANISATION IN MULTIPLE PATIENT APPLICATION DUE TO MAJOR ACCIDENTAL EVENTS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997; 3(1): 70-72