p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 117-125

TRAVMALI HASTAYA İLK YAKLAŞIM VE RESÜSİTASYON

Cemalettin Ertekin1, Saman Belgerden1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Ad


Cemalettin Ertekin, Saman Belgerden. TRAVMALI HASTAYA İLK YAKLAŞIM VE RESÜSİTASYON. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 117-125