p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery SERUM PHOSPHORUS LEVEL CHANGES AND BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 175-180

SERUM PHOSPHORUS LEVEL CHANGES AND BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA

Recep Güloğlu1, Cemalettin Ertekin1, Ahmet Necefli1, Sinan Yol1, Mehmet Kurtoğlu1, Nezahat Gürler1, Uğur Çevikbaş1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Ad

Early diagnosis and treatment of mesenteric ischemia are still significant problems. The changes in the serum phosphorus level and the bacterial translocation rate were investigated in a rat model of mesenteric ischemia. (Superior mesenteric artery ligation). The animals were sacrificed 0,2,3,4 and 6 hours after ligation. The serum phosphorus level and the bacterial translocation rate were increased in this model.


MEZENTER İSKEMİDE SERUM FOSFOR SEVİYE DEĞİŞİKLİKLERİ VE BAKTERİYEL TRANSLOKASYON

Recep Güloğlu1, Cemalettin Ertekin1, Ahmet Necefli1, Sinan Yol1, Mehmet Kurtoğlu1, Nezahat Gürler1, Uğur Çevikbaş1
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Ad

Mezenter iskeminin erken tanı ve tedavisi halen problem olmaya devam etmektedir. Bu çalışma mezenter iskeminin erken teşhisinde serum fosfor değerlerinin rolünü saptamak ve ayrıca mezenter iskemide bakteriyel translokasyonu araştırmak için yapıldı. 250-300gr. ağırlığında Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı. Mezenter arter bağlandıktan sonra 0-2-3-4-6 saatlik, onar adetlik beş gruba ayrılan sıçanlarda relaparotomi ile sistemik, portal kan, mezenter lenf ganglionu ve terminal ileum örnekleri alındı. Mezenter iskemide serum fosfor seviyesinde artış ve bakteriyel translokasyon olduğu yönünde bulgular gözlendi.


Recep Güloğlu, Cemalettin Ertekin, Ahmet Necefli, Sinan Yol, Mehmet Kurtoğlu, Nezahat Gürler, Uğur Çevikbaş. SERUM PHOSPHORUS LEVEL CHANGES AND BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 175-180