p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery EMERGENCY CENTER ORGANIZATION FOR MASSIF PATIENT ADMISSION DUE TO MASS GATHERING CATOS TROPHIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 133-135

EMERGENCY CENTER ORGANIZATION FOR MASSIF PATIENT ADMISSION DUE TO MASS GATHERING CATOS TROPHIES

Hakan Acar1, Selahattin Vural1, Mehmet Yıldırım1, Zeki Çavuşoğlu1, Yaman Öztürk1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Emergency health services are considered under three categories. These are emergency health services for individual needs, major accidents and disarters. Emergency health services directed to individuals are rountly practisized in emergency clinics. On the other hand disarters require large organisations including the help of civilian health services. Major accidents are rare but they create enormaus difficulties for routine services in hospitals. Therefore training, organisation and planing of emergency health services, is the only way to solve such problems with minimal mortality and morbidity. We confront frequently with such major accidents, because of the location of our hospital. In these paper we would like to give some information about the organisation of our emergency health services in such accidents, which includes a crysis commitee under the management of on assistant director and proved to be effective in our conditions.

Keywords: EMERGENCY SERVICES, ORGANIZATION OF THESE

BÜYÜK KAZALARA BAĞLI KİTLESEL HASTA BAŞVURULARINDA ACİL SERVİS ORGANİZASYONU

Hakan Acar1, Selahattin Vural1, Mehmet Yıldırım1, Zeki Çavuşoğlu1, Yaman Öztürk1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Acil sağlık hizmetleri üç kategoride incelenmektedir. Bunlar; bireysel acil sağlık hizmeti, büyük kazalar ve felaketlerdir. Bireysel acil sağlık hizmeti, hastaneler ve acil servislerin rutin isleri arasındadır. Felaketler ise sağlık ekiplerinin dışında sivil savunma örgütlerinin de katıldığı geniş bir organizasyon gerektirir. Büyük kazalar, hastanelere çok sık gelmezler, fakat geldiğinde de tüm hastane düzenini altüst ederler. Bu nedenle kitlesel kazalar ancak, hazırlıklı ve planlı olunduğunda az kayıpla ve sekelle atlatılabilir. Konumu nedeniyle sık sık büyüyen kazalara bağlı kitlesel hasta başvurusu ile karşılaşan hastanemiz acil servisinde, başvuru sırasında başhekim muavinliği başkanlığında kriz masası oluşturulmaktadır. Bu kurulun bir çok tıbbi ve sosyal sorunu çözdüğünü saptadık ve tecrübemizin ülkemiz koşullarına uygun olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: ACİL SERVİSLER, ORGANİZASYON

Hakan Acar, Selahattin Vural, Mehmet Yıldırım, Zeki Çavuşoğlu, Yaman Öztürk, Ergin Olcay. EMERGENCY CENTER ORGANIZATION FOR MASSIF PATIENT ADMISSION DUE TO MASS GATHERING CATOS TROPHIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 133-135