p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIAS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 155-157

TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIAS

Salih Selman1, Rıza Küpelioğlu1, Davut Aydemir1, Servet Karahan1, Yaşar Doğan1
Haseki Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

In this case report, we want to present two patients with strangulated hernia, which retained silent for. a long period. Consequently a developing strangulated hernia would make the situation even more complicated. To effect the morbidity and the mortabidity and the mortality rates positively in the patients who have thoracic trauma, silent ruptures of the diaphragm must be considered.


TRAVMATİK DİAFRAGMA HERNİLERİ

Salih Selman1, Rıza Küpelioğlu1, Davut Aydemir1, Servet Karahan1, Yaşar Doğan1
Haseki Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

Tanısı geç koyulmuş 2 strangule diafragma hernisi olgusu irdelendi. 17 yıl ve 6 ay sonra herniasyon gelişenlerde çeşitli komplikasyonlar gözlendi. Diyafragma rüptürünün tanınmasındaki güçlük ve tanıdaki gecikmeler yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Hatıra gelmedikçe ve özel teknikler uygulanmadıkça tanı koymak zor olmaktadır. Bu nedenle şüpheli durumlarda mutlaka diyafragma rüptürü olasılığının düşünülmesi ve ileri tetkiklerin yapılmasının faydalı olacağı kanısındayız.


Salih Selman, Rıza Küpelioğlu, Davut Aydemir, Servet Karahan, Yaşar Doğan. TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIAS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 155-157