p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery DIMON - HUGHSTON TECHNIQUE AND OSTEOSYNTHESIS WITH DHS FOR UNSTABLE TROCHANTERIC FRACTURES OF FEMUR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 128-131

DIMON - HUGHSTON TECHNIQUE AND OSTEOSYNTHESIS WITH DHS FOR UNSTABLE TROCHANTERIC FRACTURES OF FEMUR

Sedat Sezen1, Fehmi Kuyurtar1
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Using the Dimon - Hughston technique, open reduction and internal fixation were applied to 22 patients, Harran University, Faculty of Medicine, Orthopaedic and Traumatology Clinic, between 1995 - 1997, with unstable femur trochanteric fractures. The average age of our cases was 67.6. The mean follow-up period was 12.6 months. The evaluation of the patients was made according to anatomic, radiological and clinical parameters applied in our clinic. To this evaluation, the results were defined as follows, 18 cases (%81.8 ) were good, 2 cases (%9) were modarete, and 2 cases (% 9) were poor. Coxa Vara and refractures were observed in 3 patients (13.6). Aseptic necrosis and the perforated head were observed in no cases.

Keywords: UNSTABLE TROCHANTERIC FRACTURES OF FEMUR, DIMON-HUGHSTON TECHNIQUE, DHS

ANSTABİL İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA DİMON - HUGSTON TEKNİĞİ VE DHS İLE OSTEOSENTEZ SONUÇLARI

Sedat Sezen1, Fehmi Kuyurtar1
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Bu çalışmamızda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda 1995 - 1997 tarihleri arasında anstabil femur trokanter kırıklı 22 olguya Dimon - Hıtgston yöntemiyle açık redüksiyon internal tesbit uygulandı.Olgularımızın yaş ortalaması 67.6 yaş, ortalama takip süresi ise 12.6 ay idi. Hastaların değerlendirilmesi kliniğimizde uygulanan anatomik, radyolojik, ve klinik parametrelere göre yapıldı. Buna göre 18 olgu (% 81.8) iyi, 2 olgu (%9 orta ve 2 olgu (%9) kötü olarak değerlendirildi. Üç olguda (% 13.6) refraktür ve üç olguda ( % 13.6) varusta kaynama gözlendi. Hiç bir hastamızda aseptik nekroz ve çivinin başı delmesi gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: ANSTABİL TROKANTERİK FEMUR KIRIKLARI, DİMON - HUGSTON YÖNTEMİ, DHS

Sedat Sezen, Fehmi Kuyurtar. DIMON - HUGHSTON TECHNIQUE AND OSTEOSYNTHESIS WITH DHS FOR UNSTABLE TROCHANTERIC FRACTURES OF FEMUR. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 128-131