p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PENETRATING HEART WOUNDS: AN ANALYSIS OF 34 CASES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 116-119

PENETRATING HEART WOUNDS: AN ANALYSIS OF 34 CASES

Hakan Acar1, Selahattin Vural1, Mustafa Öncel1, Gülay Dalkılıç1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

34 cases, with penetrating wounds to the heart, who were operated in the general surgery clinics of our hospital during 1989 - 1996 were reevaluated. The cause of injury was stab wounds in 32 cases and gunshot wounds in 2 cases, immediate resusitation together with emergency thoracotomy was done to the eleven of the patients in group 1 and 11. In all cases (Except two cases who died) there were only one penetrating wound the heart. Right ventricular injury was the most frequent type. All cases were mended with suturing and pericards were left open. Our morbidity ratio was %22, mortality ratio was %6. We believe that our mortality is low because most of the injuries are caused by stab wounds, complicated injury ratio is low and that patients are taken the emergency services in shorter time in relation with our country's conditions.

Keywords: PENETRATING WOUND OF THE HEART

PENETRAN KALP YARALANMALI 34 OLGUNUN ANALİZİ

Hakan Acar1, Selahattin Vural1, Mustafa Öncel1, Gülay Dalkılıç1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği

Hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde 1989-1996 yılları arasında opere edilen penetre kalp yaralanmalı 34 olgu değerlendirildi. Yaralanma nedeni 32 olguda kesici-delici alet, 2 olguda ateşli silah yaralanması idi. Klinik olarak grup 1 ve II'deki 11 hasta hızlı resüsitasyonla birlikte hızlı torakotomi yapıldı. Eks olan 2 olgumuz dışındaki tüm olgularımızda kalbe penetre tek yaralanma vardı. En çok sağ ventrikül yaralanması ile karşılaşıldı. Tüm olgular kardioraphie ile tamir edildi ve perikard açık bırakıldı. Morbidite oranımız %22 mortalite oranımız % 6 olarak gerçekleşti. Yaralanmaların çoğunun kesici-delici alet ile olması, kompleks yaralanma oranının düşük olması ve hastaların ülkemiz koşullarına göre kısa sayılabilecek sürede acil servise ulaştırılmaları nedeniyle mortalitemizin düşük gerçekleştiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: PENETRAN KALP YARALANMALARI

Hakan Acar, Selahattin Vural, Mustafa Öncel, Gülay Dalkılıç, Ergin Olcay. PENETRATING HEART WOUNDS: AN ANALYSIS OF 34 CASES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 116-119