p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery SCORING AND NEUROLOGIC EVALUATION OF PEDIATRIC TRAUMA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 200-203

SCORING AND NEUROLOGIC EVALUATION OF PEDIATRIC TRAUMA

Aydın Yağmurlu1, Lale Algıer1, İ Haluk Gökçora1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

A total of 140 children (100 male and 40 female) with physical trauma were admitted to Department of Pediatric Surgery, between 1987 and 1998. Burns and surgical faults were excluded. Patients were evaluated prospectively on the base of "Pediatric Trauma, Glasgow Coma and Pediatric Coma Scores" as primary, secondary and tertiary trauma centers. Data shows that, neurologic evaluation and scoring for triage help as an early warning method for the detection of further bleeding, missed diagnosis and other complications.

Keywords: CHILD, TRAUMA, NEUROLOGY, CARE, TRAUMA SCORING

ÇOCUK TRAVMALARINDA SKORLAMA VE NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME

Aydın Yağmurlu1, Lale Algıer1, İ Haluk Gökçora1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

1987-1998 yılları arasında fizik travmayla başvuran 40'ı kız, 100'ü erkek olmak üzere toplam 140 olgu, Anabilim Dalımızda yatırılarak sağaltılmaya çalışıldı. Yanıklar ve cerrahi hatalar bu serinin dışında tutuldu. Başvuran hastalar 1, 2., ve 3. aşama travma merkezi olarak "Pediatrik Travma Skorlaması", "Glasgow Koma Skalası" ve 3 yaş altı çocuklarda "Çocuklarda Koma Skalası uygulanarak prospektif amaçla prognostik olarak değerlendirildi. Kanamanın sürmesi, atlanabilen ilk tanı ve komplikasyonların oluşması yönünden nörolojik değerlendirme ve triaj amaçlı skorlama erken uyarı niteliğinde bulundu.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUK, TRAVMA, NÖROLOJİK BAKIM, TRAVMA SKORLAMALARI

Aydın Yağmurlu, Lale Algıer, İ Haluk Gökçora. SCORING AND NEUROLOGIC EVALUATION OF PEDIATRIC TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 200-203