p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ACUTE APPENDAGITIS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 141-144

ACUTE APPENDAGITIS

Cüneyt Kayaalp1, Sezai Yılmaz1, Mehmet Çağlıkülekçi1, Vedat Kırımlıoğlu1
Türkiye Yüksek İhtisas Hast. Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

Acute appendagitis is a rare cause of acute abdomen. There is still only one case report in the Turkish medical literature. We described 2 new cases and examined the properties of diagnosis and treatment. Although the differantial diagnosis is not important from acute appendicitis, good exploration of the abdomen is needed for accurate diagnosis. In the cases of "white appendicitis" acute appendagitis must also be examined like meckel diverticulitis.

Keywords: APPENDIX EPIPLOICA, ACUTE ABDOMEN

AKUT APENDAJİT

Cüneyt Kayaalp1, Sezai Yılmaz1, Mehmet Çağlıkülekçi1, Vedat Kırımlıoğlu1
Türkiye Yüksek İhtisas Hast. Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

Akut apendajit nadir görülen bir akut karın nedenidir. Türkçe literatürde şu ana kadar tek vaka bildirimi tesbit edilebilmiştir. En sık akut apandisitle karışır. Burada 2 olgu sunulmuş ve tanı-tedavideki özellikler irdelenmiştir. Ayırıcı tanı çok önemli olmamakla birlikte kesin tanı için geniş eksplorasyon gerekmektedir. Apandisit ön tanısı ile operasyona alınıp da apendiksin normal bulunduğu vakalarda meckel divertikülü gibi apendiks epiploikalar da gözden geçirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: APENDİKS EPİPLOİKA, AKUT KARIN

Cüneyt Kayaalp, Sezai Yılmaz, Mehmet Çağlıkülekçi, Vedat Kırımlıoğlu. ACUTE APPENDAGITIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 141-144