p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery LARGE RECTAL VILLOUS ADENOMA PRESENTING WITH OBSTRUCTION AND MCKITTRICK - WHEELOCK SYNDROME [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 125-127

LARGE RECTAL VILLOUS ADENOMA PRESENTING WITH OBSTRUCTION AND MCKITTRICK - WHEELOCK SYNDROME

Selman Sökmen1, Ali İbrahim Sevinç1, Feza Kırımca1, Mehmet Füzün1, Ali Küpelioğlu1
Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Surgery İnciraltı,İzmir


MEKANİK TIKANMAYA YOLAÇAN REKTAL VİLLÖZ ADENOM: MCKRITTICK - WHEELOCK SENDROMU

Selman Sökmen1, Ali İbrahim Sevinç1, Feza Kırımca1, Mehmet Füzün1, Ali Küpelioğlu1
Dokuz Eylül University, School Of Medicine, Department Of Surgery İnciraltı,İzmir

Büyük villöz adenomlar belirgin olarak rektumda yerleşirler ve sıklıkla rektum karsinomu ile birliktedirler. Çoğu zaman yumuşak ve parçalanabilir olmalarına karşın, nadiren tam barsak tıkanmasına da yol açabilirler. Nadir olarak şiddetli sıvı ve elektrolit kaybına yol açan aşırı diyare ile karakterli ilginç bir sendrom oluşturabilirler. Cerrahi öncesi yoğun replasman tedavisi gereklidir. Artmış malignite gelişim sıklığı nedeniyle, mating dokunun bulunup bulunmadığını tam bir eksizyon ile saptamalıdır. Malignite barındıran büyük villöz adenomlu bu olgu sönümünün amacı, rektumun bir adenomatöz polipi olan bu özel formunu tanıtmak ve uygun tedavi seçeneklerini tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: VİLLOUS ADENOMA, REKTUM, OBSTRÜKSİYON, MCKİTTRİCK-WHEELOCK SENDROMU

Selman Sökmen, Ali İbrahim Sevinç, Feza Kırımca, Mehmet Füzün, Ali Küpelioğlu. LARGE RECTAL VILLOUS ADENOMA PRESENTING WITH OBSTRUCTION AND MCKITTRICK - WHEELOCK SYNDROME. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(2): 125-127