p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery AN EPIDEMIOLOGIC STUDY OF THE CHILD TRAUMA, ADMITTED TO THE CHILDREN'S EMERGENCY CENTER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 261-264

AN EPIDEMIOLOGIC STUDY OF THE CHILD TRAUMA, ADMITTED TO THE CHILDREN'S EMERGENCY CENTER

İ Bostancı1, A Sarıoğlu1, M Cinbiş1, E Bedir1, Ö Herek1, M A Akşit1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü

Between September 1996-June 1997,78 pediatric trauma cases who were admitted to the Pediatric Emergency Clinic of Pamukkale University Hospital were evaluated according to sex, age, type of trauma, season, location of the accident, first treatment after trauma, injured organ and pediatric trauma score. Thirty one patients (39.7%) were girls and 47 patients (60.3%) were boys. Pediatric trauma score ranged between 7-12 Forty three point six percent of cases were admitted within the first hour after trauma. Seven point seven percent of the patients were brought 24 hours after the trauma due to the complaints of the children. We detected significant importance between hospital stay and time of admittance after trauma.

Keywords: CHILDREN, PEDIATRIC TRAUMA SCORE, PEDIATRIC TRAUMA, EPIDEMIOLOGY

ÇOCUK ACİL SERVİSE KABUL EDİLEN TRAVMA OLGULARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İ Bostancı1, A Sarıoğlu1, M Cinbiş1, E Bedir1, Ö Herek1, M A Akşit1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü

Eylül 1996 Haziran 1997 tarihleri arasında Çocuk Acil Servisimize başvuran 78 travma olgusu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların cinsiyet, yaş, travma şekli, travmanın hangi mevsimde olduğu, kazanın olduğu yer, kazadan sonra ilk müdahale zamanı, yaralanan bölge ve pediatrik travma skoru değerlendirilmiştir. Hastaların %31'i kız (%39.7), 47 'si erkek (%60.3) idi. Pediatrik travma skoru 7 12 arasında idi. Olguların %43.6 sı travma sonrası ilk bir saat içinde çocuk acil servise getirilmişti ve %7.7 'si ilk 24 saatten sonra çocuğun şikayeti olması nedeniyle getirilmişti. Hastaneye getiriliş saati ile hastanede daha uzun kalma arasında direkt ilişki saptandı.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUKLAR, PEDİATRİK, TRAVMA SKORU, PEDİATRİK TRAVMA, EPİDEMİYOLOJİK

İ Bostancı, A Sarıoğlu, M Cinbiş, E Bedir, Ö Herek, M A Akşit. AN EPIDEMIOLOGIC STUDY OF THE CHILD TRAUMA, ADMITTED TO THE CHILDREN'S EMERGENCY CENTER. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 261-264