p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery SELECTIVE OBSERVATION IN PENETRATING ABDOMINAL WOUNDS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 163-165

SELECTIVE OBSERVATION IN PENETRATING ABDOMINAL WOUNDS

Salih Selman1, Rıza Küpelioğlu1, Davut Aydemir1, Servet Karahan1, Zafer Önder1
Haseki Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

In Haseki Hospital, Department of General Surgery, laparotomy were performed between the years 1990-1994 for 56 penetrating abdominal wound. 21 cases (%37) were negative laparotomies. Since the ratio of negative laparatomies in stab wounds of the abdomen is too high, it has been thought that, the indications for exploration in these cases must be reviewed as has been proposed by many authors and a more selective approach must be made.


PENETRAN KARIN YARALANMALARINDA SEÇİCİ GÖZLEM METODU

Salih Selman1, Rıza Küpelioğlu1, Davut Aydemir1, Servet Karahan1, Zafer Önder1
Haseki Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

Haseki Hastanesi Cerrahi Kliniğinde 1990-1994 yıları arasında penetran batın yaralanması nedeniyle 56 hastaya eksploratris laparotomi yapılmıştır. Bunlardan 21 olgu (%37) negatif laparotomi ile sonuçlanmıştır. Penetran karın yaralanmalarında negatif laparotomi oranının yüksek olması, bu vakalarda seçici davranılması gerektiğini düşündürmektedir.


Salih Selman, Rıza Küpelioğlu, Davut Aydemir, Servet Karahan, Zafer Önder. SELECTIVE OBSERVATION IN PENETRATING ABDOMINAL WOUNDS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 163-165