p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ADVANCES OF THE MANAGEMENT OF PANFACIAL FRACTURES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 212-220

ADVANCES OF THE MANAGEMENT OF PANFACIAL FRACTURES

Oğuz Çetinkale1, Nuri Battal1, Fadıl Ayan1, Gökalp Özer1, Sunay Dikici1, Cem Karağit1, Muzaffer Altıntaş1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hekimlikte Acil Vakalar Ad

Many problems have been appeared if severe panfacial fractures are not treated in proper timing and good reconstructive techniques. The use of craniofacial surgical techniques in facial fractures and immediate surgical intervention are purposed for the reconstruction of seven the most complicated injuries. According to this approach; the facial injuries are repaired immediately or within the first few days even in multitraumatized patients whenever possible. It is a common approach today to treat the facial injuries in one stage by open reduction and rigid fixation, and if necessary by using bone grafts. In this study, the techniques of diagnosis and treatment of 10 patients with panfacial injury who were admitted to emergency for last 3 years agter reorganization of the unit were presented including advantages and disadvantages of the used methods. Three dimensional and functional reconstruction have been obtained by using rigid fixation successfully. This approach results in good appearance aesthetically and prevents late interventions for secondary deformities which are extremely difficult to treat later adequately.


YÜZ KEMİKLERİNİN ÇOK PARÇALI YAYGIN KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER

Oğuz Çetinkale1, Nuri Battal1, Fadıl Ayan1, Gökalp Özer1, Sunay Dikici1, Cem Karağit1, Muzaffer Altıntaş1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hekimlikte Acil Vakalar Ad

Yüz kırıklarının çok parçalı yaygın kırıkları iyi bir zamanlama ile doğru tedavi edilemediklerinde bir çok problemi de beraberinde getirirler. Kraniofasial cerrahide kullanılan tekniklerin yüz kırıkları tedavisinde de kullanılmasıyla ve yüz yaralanmaları tedavisinde yeni bir dönem başlamıştır. Yaralanmadan sonra erken olarak yapılan ilk girişimde tüm travmatik patolojilerin onarımı planlanmaktadır. Bu amaçla; "multitravmatize hastalarda dahi mümkün olan en erken sürede kırık parçaların açık redüksiyonu, bu parçaların rijid fiksasyon yöntemleriyle tespiti, gerekli durumlarda kemik greftlerinin kullanımı ve tek seansta onarım" yaygınlaşan tedavi yaklaşımıdır. Kliniğimizde, yeni yapılanma dönemini kapsayan, son 3 yıllık süre içinde tedavi edilen, ağır ve yaygın yüz kemikleri kırıkları olan 10 hastada uygulanan teşhis ve tedavi yöntemlerinin aktarıldığı bu çalışmada kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajları sunulmaktadır. Rijid fiksasyon yöntemleriyle yüzün projeksiyonu ve üç düzlemde anatomik onarımı tam olarak elde edilebilmekte ve fonksiyonel onarım başarılı olarak yapılabilmektedir. Böylece estetik olarak da iyi sonuçlar elde edilmekte ve gerçekten zor olan ikincil girişimlere gerek kalmamaktadır.


Oğuz Çetinkale, Nuri Battal, Fadıl Ayan, Gökalp Özer, Sunay Dikici, Cem Karağit, Muzaffer Altıntaş. ADVANCES OF THE MANAGEMENT OF PANFACIAL FRACTURES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 212-220