p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery FRACTURE - DISLOCATION OF THE PROXIMAL HUMERAL END THE METHOD AND THE RESULTS OF TREATMENT [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 246-251

FRACTURE - DISLOCATION OF THE PROXIMAL HUMERAL END THE METHOD AND THE RESULTS OF TREATMENT

Ahmet Tan1, Ercan Çetinus1, Haldun Ertürk1, İlhan Gever1
Sb İskenderun Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

866 patients with proximal end fracture and fractured dislocation of the humerus, were accepted to the Department of Orthopaedics and Traumatology, in Haseki Hospital of Ministry of Health, between January 1988 and August 1996.53 cases (6%) were treated in the in patient clinic. 32 (60%) of those were men and 21 (40%) were women, the average age of whom was 39 (ranged between 7 and 79). Conservative treatment was applied to 21 (40%), and surgical treatment was performed to 32 (60%) of those cases. 27 patients were followed up averagely 16,8 months (minimum 6, maximum 40 months). Healing of the fracture was evaluated radiologically and functions of the fractured shoulder was evaluated according to Constant Scoring System. The increase in the degree of deplacement of the fragments of fracture and the number of fragments, and the surgical technique performed, were concluded to affect the results; and rehabilitation was essential as well as the orthopaedic treatment methods performed in order to obtain satisfactory functional results.

Keywords: PROXIMAL HUMERAL FRACTURES, SURGICAL TREATMENT

HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARINDA UYGULADIĞIMIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARIMIZ

Ahmet Tan1, Ercan Çetinus1, Haldun Ertürk1, İlhan Gever1
Sb İskenderun Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

S.B. Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine Ocak 1988 Ağustos 1996 tarihleri arasında 866 humerus üst uç kırığı ve kırıklı-çıkık olgusu müracaat etti. Bu olgulardan 53(%6)'ü yatarak tedavi edildi. Yatarak tedavi edilen olguların 32(%60)'si erkek, 21 (% 40)'i kadın olup, yaş ortalaması 39 (min. 7 - maks. 79)'du. Bu olguların 21 (% 40'i konservatif olarak, 32 (% 60) 'si cerrahi olarak tedavi edildi.Ortalama 16.8 ay (min.6 - maks.40 ay) izlenen 27 olguda kırık iyileşmesi radyolojik olarak, hasta omuzun fonksiyonları ise Constant Skorlama sistemine göre değerlendirildi. Kırık fragmanlarında deplasman derecesi ve fragman sayısının artmasının, uygulanan cerrahi tekniğin,sonuçlar üzerinde etkili olabileceği, iyi bir fonksiyonel sonuç için rehabilitasyonun, uygulanan ortopedik tedavi y önlemleri kadar gerekli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARI, CERRAHİ TEDAVİ

Ahmet Tan, Ercan Çetinus, Haldun Ertürk, İlhan Gever. FRACTURE - DISLOCATION OF THE PROXIMAL HUMERAL END THE METHOD AND THE RESULTS OF TREATMENT. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 246-251