p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 5 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PROBLEM OF PSEUDOARTHROSIS DUE TO GUNSHOT INJURIES AND OUR TREATMENT RESULTS WITH CIRCULAR EXTERNAL FIXATOR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 252-256

PROBLEM OF PSEUDOARTHROSIS DUE TO GUNSHOT INJURIES AND OUR TREATMENT RESULTS WITH CIRCULAR EXTERNAL FIXATOR

Mahmut Kömürcü1, Sabri Ateşalp1, Mustafa Başbozkurt1, Bahtiyar Demiralp1, Ethem Gür1
Gata Ortopedi ve Travmatoloji Ad

The treatment of pseudoarthrosis with defected or without defected due to gunshot injuries is rather difficult and controversial subject. In this study, we evaluated the treatment of 151 pseudoarthrosis cases treated with circular external fixator(CEF) at Gülhane Military Medical Academy, Department of Orthopaedics and Traumatology between Jan-1986 and Dec1997. Mean age of our cases was 24, 95(62.9%) of those was pseudoarthrosis with defected and 56(37.1%) of those was pseudoarthrosis without defected. Mean follow-up period was 64.2(24-132). Because of obtaining successful clinical and radiological results, pseudoarthrosis due to gunshot injuries with high-velocity can be managed by means of circular external fixator.

Keywords: PSEUDOARTHROSIS WITH DEFECTED, PSEUDOARTHROSIS WITHOUT DEFECTED, CIRCULAR EXTERNAL FIXATOR

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI PSÖDOARTROZ SORUNU VE SİRKÜLER EKSTERNAL FİKSATÖR İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Mahmut Kömürcü1, Sabri Ateşalp1, Mustafa Başbozkurt1, Bahtiyar Demiralp1, Ethem Gür1
Gata Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı defektli ve defektsiz psödoartroz tedavisi oldukça güç ve tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada GATA Ortopedi ve Travmatoloji A.D'de Ocak-1986 Aralık-1997yılları arasında sirküler eksternal fiksatör (CEF) ile tedavi edilen toplam 151 psödoartrozlu olgunun tedavi sonuçları sunulmuştur. Olgularımızın ortalama yaşı 24 olup, 95(%62.9)'si defektli psödoartroz ve 56 (%37.1)'u defeksiz psödoartrozdur. Ortalama takip süresi 64.2 (24-132) aydır. Klinik ve radyolojik olarak elde ettiğimiz başarılı sonuçlar özellikle yüksek enerjili ateşli silah yaralanmasına bağlı psödoartroz sorununun, CEF cihazı ve tekniği ile başarılı bir şekilde çözümlenebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: DEFEKTLİ PSÖDOARTROZ, DEFEKTSİZ PSÖDOARTROZ, EKSTERNAL SİRKÜLER FİKSATÖR

Mahmut Kömürcü, Sabri Ateşalp, Mustafa Başbozkurt, Bahtiyar Demiralp, Ethem Gür. PROBLEM OF PSEUDOARTHROSIS DUE TO GUNSHOT INJURIES AND OUR TREATMENT RESULTS WITH CIRCULAR EXTERNAL FIXATOR. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 252-256