p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery AN AIR GUN INJURY CASE [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 158-162

AN AIR GUN INJURY CASE

Zerrin Erkol1, Sait Bilal1, Metin Bayram1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ad

Injuries from air guns have been seen in Turkey since 1992. Although air gun injuries are rare and generally not serious, if the pellet hits the eye region, it can penetrate the skin and the wall of the orbit. So visional loss may occur at different degrees on victim. In this paper, a case of air gun injury, which perforated the left eye and rested in lobus temporalis of cerebrum, is reported.


BİR HAVALI SİLAH YARALANMASI OLGUSU

Zerrin Erkol1, Sait Bilal1, Metin Bayram1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ad

Havalı silah yaralanmaları, Türkiye'de 1992 yılından itibaren görülmeye başlandı. Havalı silahlar ile yaralanmalar nadir olup, genellikle ağır ciddi tablolar oluşturmadan seyrederler. Mermi çekirdeği ya da saçma tanesi göz bölgesine isabet ederse cildi ve orbitanın duvarını delip geçebilir ve sonuçta değişik derecelerde görme kaybı oluşabilir. Bu yazıda, sol gözü perfore ederek kafa boşluğuna giren ve beynin sol lobus temporalisinde kalan bir havalı silah saçma tanesi yaralanması olgusu sunulmuştur.


Zerrin Erkol, Sait Bilal, Metin Bayram. AN AIR GUN INJURY CASE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(2): 158-162