p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of patients with snakebite who presented to the emergency department: 132 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 333-337 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.03392

Evaluation of patients with snakebite who presented to the emergency department: 132 cases

Mustafa Şahan1, Veyis Taşın1, Ali Karakuş1, Oguzhan Özcan2, Umut Eryiğit3, Güven Kuvandık1
1Mustafa Kemal University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University, Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Hatay, Turkey
3Karadeniz Technical University, Farabi Hospital Department Of Emergency Medicine, Trabzon, Turkey

BACKGROUND: The present objective was to evaluate clinical stages, complications, treatment modalities, and termination of treatment in patients who presented to the emergency department with snakebite.
METHODS: A total of 132 snakebite cases were retrospectively examined using emergency department records.
RESULTS: The majority of patients, 42.9% (n=57), had grade 0 snakebite. The local complication most frequently observed was pain (42.4%, n=56); the most common systemic complication was prolonged international normalized ratio (INR) level (5.3%, n=7). Local complications were observed in patients at all stages, while systemic complications were observed only in patients at advanced stages. Antivenom was administered in 46.4% (n=61) of patients, 52.2% (n=69) of patients were hospitalized, and 47.7% (n=63) of patients were discharged after 6–12 hours of monitoring. No negative outcome was observed during 6-month or year-long follow-up.
CONCLUSION: Complications should be evaluated based on type of toxin, and appropriate treatment should be initiated efficiently, according to clinical stage. This approach reduces or prevents the development of complications.

Keywords: Complications, snakebite, treatment.

Acil servise başvuran yılan ısırması olgularının değerlendirilmesi: 132 olgu

Mustafa Şahan1, Veyis Taşın1, Ali Karakuş1, Oguzhan Özcan2, Umut Eryiğit3, Güven Kuvandık1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi, Acil Tıp, Trabzon, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, yılan ısırması nedeni ile acil servise getirilen hastaların klinik evreleri, gelişen komplikasyonlar, yapılan tedaviler ve sonuçları değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu amaçla acil servise yılan ısırması nedeni ile getirilen 132 olgu hastane kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların %42.9’u (n=57) Evre 0 düzeyindeydi. En sık görülen lokal komplikasyon ağrı (n=56; %42.4) iken sistemik komplikasyon International Normalized Ratio (INR) değerinde uzama %5.3 (n=7) idi. Lokal komplikasyonlar her evrede görülebilirken sistemik komplikasyonlar ileri evrelerde görüldü. Yılan antivenomu %46.4 (n=61) hastaya uygulandı. Altmış dokuz hasta (%52.2) hastaneye yatırılırken, 63 hasta (%47.7) acil servisteki 6–12 saatlik gözlem sonrası şifa ile taburcu edildi. Ölüm olgusu görülmedi. Olgulardan altı aylık ve bir yıllık sürede olumsuz geri bildirim alınmadı.
TARTIŞMA: Yılan ısırması olgularında yılan zehirinde bulunan toksinlere göre oluşabilecek komplikasyonlar değerlendirilmeli ve uygun tedavi evrelere göre zamanında başlanmalıdır. Bu yaklaşım komplikasyonların gelişimini engeller veya azaltır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, tedavi, yılan ısırması.

Mustafa Şahan, Veyis Taşın, Ali Karakuş, Oguzhan Özcan, Umut Eryiğit, Güven Kuvandık. Evaluation of patients with snakebite who presented to the emergency department: 132 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 333-337

Corresponding Author: Ali Karakuş, Türkiye
Manuscript Language: English