p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Bilateral asymmetric traumatic hip dislocation with bilateral acetabular fracture: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 355-357 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.04317

Bilateral asymmetric traumatic hip dislocation with bilateral acetabular fracture: case report

Ercan Olcay1, Oktay Adanır2, Erdem Özden1, Alican Barış1
1Kafkas University. Medical Faculty. Orthopaedics And Traumatology. Kars
2Bağcılar Training Hospital. Orthopedics And Traumatology Department. İstanbul

Bilateral traumatic hip dislocation is a very rare condition. Simultaneous anterior and posterior traumatic dislocation of both hips is even more unusual. A case report of a bilateral asymmetrical hip joint dislocation with bilateral acetabular fracture in a 28-year-old man is presented.

Keywords: Acetabular fracture, bilateral traumatic hip dislocation.

İki taraflı asimetrik travmatik kalça çıkığı ve iki taraflı asetabulum kırığı: Olgu sunumu

Ercan Olcay1, Oktay Adanır2, Erdem Özden1, Alican Barış1
1Kafkas Üniveritesi Tıp Fakültesi Ortapedi Ve Travmatoloji Abd, Kars
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği İstanbul

İki taraflı travmatik kalça çıkığı nadir görülen bir durumdur. Her iki kalçanın aynı zamanda öne ve arkaya çıkığı daha da nadirdir. Bu yazıda, 28 yaşındaki bir erkek hastada iki taraflı asimetrik kalça çıkığı ile birlikte görülen iki taraflı asetabulum kırığı sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Asetabulum kırığı, travmatik kalça çıkığı.

Ercan Olcay, Oktay Adanır, Erdem Özden, Alican Barış. Bilateral asymmetric traumatic hip dislocation with bilateral acetabular fracture: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 355-357

Corresponding Author: Ercan Olcay, Türkiye
Manuscript Language: English