p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 19 Supp : 6 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Late Presented Posttraumatic Pulmonary Arteriovenous Fistulea Occlusion With Septal Occluder Device [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 576-580 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.06432

Late Presented Posttraumatic Pulmonary Arteriovenous Fistulea Occlusion With Septal Occluder Device

Bülent Güçyetmez1, Ece Salihoğlu2, Aykut Ayyıldız3, Levent Saltık4, Lütfi Telci5
1Department Of Intensive Care Unit, International Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Faculty Of Medicine, Acıbadem Universty, Istanbul, Turkey
3Department Of Intensive Care Unit, Maslak Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Pediatric Cardiology, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul Universty, Istanbul, Turkey
5Department Of Anaesthesiology, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul Universty, Istanbul, Turkey

Posttraumatic pulmonary arteriovenous fistulea is a rare complication of generally penetrating type of injuries. It can be assymptomatic for years and can be subsequently diagnosed. We present a case of pulmonary arteriovenous fistulea related to penetrating thorax trauma before 6 years which was occluded with septal occluder device. Regular use of CT or conventional catheter pulmonary angiography following penetrating thorax trauma cases is essential for diagnose of pulmonary arteriovenous fistulea which can became symptomatic in the future. New generation occluder devices make transcatheter approach an alternative to surgery in selected cases for closure of high pressure and large defects.

Keywords: penetrating thoracic trauma, pulmonary arteriovenous fistulea, septal occluder device

Travma Sonrası Geç Prezente Olmuş Pulmoner Arteriyovenöz Fistülün Septal Tıkayıcı Cihaz İle Kapatılması

Bülent Güçyetmez1, Ece Salihoğlu2, Aykut Ayyıldız3, Levent Saltık4, Lütfi Telci5
1İnternational Hospital, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Maslak Acıbadem Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Travmatik pulmoner arteriyovenöz fistül (PAVF) genelde penetran yaralanmalardan sonra gelişen nadir bir komplikasyondur. Yıllarca asemptomatik kalarak geç dönemde tespit edilebilir. Bu yazıda altı yıl önce geçirilmiş penetran toraks travması sonrası gelişen ve septal tıkayıcı cihaz ile kapatılan PAVF vakası sunulmuştur. Penetran toraks travmalarında bilgisayarlı tomografik anjiyografi(BT-Anjiyografi) ve pulmoner arteriyografinin rutin olarak kullanılması geç dönemde oluşabilecek semptomatik PAVF tespitinde önemlidir. Yeni nesil tıkayıcı cihazlar sayesinde daha geniş ve yüksek basınçlı defektlerin kapatılmasında transkateter yaklaşım uygun vakalarda cerrahi tedaviye alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: penetran toraks travması, pulmoner arteriyovenöz fistül, septal tıkayıcı cihaz

Bülent Güçyetmez, Ece Salihoğlu, Aykut Ayyıldız, Levent Saltık, Lütfi Telci. Late Presented Posttraumatic Pulmonary Arteriovenous Fistulea Occlusion With Septal Occluder Device. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 576-580

Corresponding Author: Bülent Güçyetmez, Türkiye