p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Ileus due to Meckel’s diverticulum: case reports [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 351-354 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.06887

Ileus due to Meckel’s diverticulum: case reports

Selim Sözen, Ömer Topuz, Mustafa Tükenmez, Ömer Fazıl Bilgin, Yunus Dönder
KAYSERİ TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Meckel’s diverticulum is the most common congenital anomaly of the small intestine, with an estimated incidence of approximately 1-3% in the general population. Intestinal obstruction is the most common complication in adult patients. Since accurate diagnosis before the operation is difficult, decision for surgery is delayed, and serious problems may be encountered. Here in, we present the diagnosis and management of our patients with intestinal obstruction due to Meckel’s diverticulum.

Keywords: Ileus, intestinal obstruction; Meckel’s diverticulum.

Meckel divertikülüne bağlı ileus: Olgu sunumları

Selim Sözen, Ömer Topuz, Mustafa Tükenmez, Ömer Fazıl Bilgin, Yunus Dönder
Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Meckel divertikülü ince bağırsağın en sık rastlanan doğumsal anomalisi olup genel nüfusta %1-3 oranında görülür. Erişkinlerde en sık görülen komplikasyonu bağırsak tıkanıklığıdır. Ameliyat öncesi tanının sıklıkla mümkün olmaması ve ameliyatta gecikilmesi ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yazıda, Meckel divertikülü nedeniyle bağırsak tıkanıklığı olan hastaların tanısı ve tedavi yönetimi sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İleus, bağırsak tıkanıklığı; Meckel divertikülü.

Selim Sözen, Ömer Topuz, Mustafa Tükenmez, Ömer Fazıl Bilgin, Yunus Dönder. Ileus due to Meckel’s diverticulum: case reports. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 351-354

Corresponding Author: Selim Sözen, Türkiye
Manuscript Language: English