p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 486-489 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.07045

Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report

Yılmaz Güler1, Hasan Çalış1, Serkan Şengül1, Özkan Özen2, Zülfikar Karabulut1
1Department of General Surgery, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya-Turkey
2Department of Radiology, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya-Turkey

Rupture of gynecologic tumors secondary to trauma rarely occurs. Rupture can lead to acute abdominal pain due to hemorrhage from the ruptured area and organs; rupture can also lead to peritonitis, depending on the size of the tumor. We describe the case of giant epithelial ovarian tumor rupture exhibiting due to minor trauma and the development of hypovolemic shock. A 69-year-old female patient was admitted to the emergency room with complaints of acute abdominal pain and subsequent clouding of consciousness after falling down while walking. Emergency abdominal computed tomography scan revealed widespread hemorrhagic free fluid in the abdominal cavity and a mass measuring 27.5 cm × 21 cm × 15 cm, extending from the right quadrant of the abdomen to the left. The patient underwent an emergency operation due to hypovolemic shock. During surgery, a totally ruptured mass lesion arising from the right ovary was seen; the mass contained cystic components and measured approximately 30 cm × 20 cm × 15 cm. Hemostasis was achieved in the bleeding areas, and the right ovarian mass was totally resected. The patient was discharged as cured on the 6th post-operative day. Gynecologic tumor rupture due to trauma is a rare event. However, it is a clinical condition that should be kept in mind regardless of the type of trauma. This is especially true in patients who experienced trauma and were radiologically found to have intra-abdominal hemorrhage with normal-appearing solid organs, such as liver and spleen, that frequently cause bleeding.

Keywords: Hypovolemic shock, ovarian neoplasm; rupture; trauma.

Minör travma sonrası dev over tümörü rüptürüne bağlı gelişen hipovolemik şok: Olgu Sunumu

Yılmaz Güler1, Hasan Çalış1, Serkan Şengül1, Özkan Özen2, Zülfikar Karabulut1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyolojii Anabilim Dalı, Antalya

Travmaya bağlı jinekolojik tümör rüptürleri oldukça nadir görülür. Rüptür, tümör çapına ve kanamaya bağlı olarak rüptüre olduğu alan ya da organda akut abdominal ağrıya yol açabildiği gibi, peritonite de sebep olabilmektedir. Bu çalışmamızda, minör travma sonrası gelişen rüptüre bağlı hipovolemik şok tablosuna neden olan dev epitelyal tip over tümör rüptürü olgusunu sunacağız. Altmış dokuz yaşında kadın hasta yürürken yere düşme sonrası gelişen karın ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Abdominal tomografide karın içi yaygın hemorajik sıvı ve 27.5x21x15 cm çapında karın sağ alt kadrandan sol kadrana doğru uzanan kitle lezyonu tespit edildi. Hasta hipovolemik şok tablosunda acil ameliyat edildi. Ameliyatta sağ over kaynaklı, ortasından tamamen rüptüre olmuş, kistik komonentler içeren ve yaklaşık 30x20x15 cm çapında kitle lezyonu saptandı. Kanama alanlarında hemostaz sağlanarak kitle total olarak çıkarıldı. Hasta ameliyat sonrası altıncı gün şifa ile taburcu edildi. Travmaya bağlı jinekolojik tümör rüptürleri nadir görülür. Ancak travmanın tipine bağlı olmaksızın mutlaka akılda tutulması gereken bir durumdur. Bu durum özellikle travma sonrası radyolojik olarak karıniçi kanamanın saptandığı ancak sıklıkla yaralanan karaciğer ve dalak gibi organların radyolojik olarak normal olduğu durumlarda önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hipovolemik şok, over tümörleri; rüptür; travma.

Yılmaz Güler, Hasan Çalış, Serkan Şengül, Özkan Özen, Zülfikar Karabulut. Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 486-489

Corresponding Author: Yılmaz Güler, Türkiye
Manuscript Language: English