p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Bedside decompression of abdominal compartment syndrome caused by spontaneous pneumoperitoneum: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1534-1537 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.07932

Bedside decompression of abdominal compartment syndrome caused by spontaneous pneumoperitoneum: A case report

Sezgin Topuz
Department of General Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Türkiye

Pneumoperitoneum is the presence of free air within the peritoneal cavity and indicates perforation of a hollow viscus. However, it may also occur in the absence of perforation and in this case, it is called spontaneous pneumoperitoneum (SP). A 57-year-old female patient who was intubated and mechanically ventilated due to respiratory failure developed abdominal compartment syndrome (ACS) secondary to massive SP. Peritoneal lavage was performed for the patient both to achieve decompression and to support the diagnosis. Many surgeons proceed with laparotomy as a reflex response for SP due to lack of awareness of the condition. However, laparotomy has no place in this setting. SP coexisting with ACS is extremely rare. With this case report, we aimed to raise awareness of SP among physicians and help avoid unnecessary laparotomies.

Keywords: Abdominal compartment syndrome, massive, spontaneous pneumoperitoneum.

Spontan pnömoperitoneuma bağlı abdominal kompartman sendromunun yatak başı dekompresyonu: Nadir bir olgu

Sezgin Topuz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Pnömoperitoneum periton boşluğunda serbest hava bulunmasıdır. Gastrointestinal sistem perforasyonunun bir bulgusudur. Ancak perforasyon olmadanda gözlenir. Bu durum spontan pneumoperitonium olarak adlandırılır. Elli yedi yaşında solunum yetersizliği nedeniyle entübe edilerek mekanik ventilasyona başlanan kadın hastamızda massif spontan pnömoperitoneum ve buna bağlı abdominal kompartman sendromu gelişti. Hastaya peritoneal lavajla hem dekompresyon yapıldı hemde tanı desteklendi. Spontan pneömoperitoneumda farkındalığın az olması nedeniyle çoğu cerrah refleks bir yanıt olarak laparatomi uygulamaktadırlar. Ancak laparatominin yeri yoktur. Spontan pneumoperitonium ve abdominal kompartman sendromu birlikteliği ise son derece nadirdir. Bu yazıda amacımız, spontan pnömoperitoneumun farkındalığını artırmak ve gereksiz laparatomilerin önlenmesine katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kompartman sendromu, masif, spontan pnömoperitoneum.

Sezgin Topuz. Bedside decompression of abdominal compartment syndrome caused by spontaneous pneumoperitoneum: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1534-1537

Corresponding Author: Sezgin Topuz, Türkiye
Manuscript Language: English