p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The prevention of home accidents among children aged 0-6 years [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 552-557

The prevention of home accidents among children aged 0-6 years

Türkan Turan1, Sebahat Altundağ Dündar1, Mustafa Yorgancı2, Zeliha Yıldırım3
1Pamukkale University School Of Health, Denizli, Turkey
2Denizli Province Ambulance Service Consultant, Denizli, Turkey
3Province Health Directorate Emergency And Disasters Health Services Branch Manager, Denizli, Turkey

BACKGROUND
Research was carried out to train families with children between the ages of 0-6 years regarding home accidents and how to make their homes safer.
METHODS
Five hundred and sixty-three people who exhibited potential trainer qualities and who dealt directly children aged 0-6 years and their families were trained. Trainers applied a home accident safety test to 5117 mothers. Each trainer interviewed 10 mothers with children aged 0-6 years, and a short training was provided and brochures were delivered. Home accident safety products were distributed to 500 homes with low home accident safety scores, and these homes were evaluated regarding the usage of the products.
RESULTS
A significant difference was found between pretest-posttest average scores of trainers. The average score on the home accident safety test was 75.50±8.22 before the distribution of home accident safety products, and this increased to 90.50±7.77 after the distribution of those products, and the difference was statistically significant (p<0.05).
CONCLUSION
Training the families on risk factors and ways of making their homes safer could be recommended to protect children aged 0-6 years from home accidents.

Keywords: Mother, home accident; home accident safety products; home accident first-aid training; children aged 0-6.

0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazalarının önlenmesi

Türkan Turan1, Sebahat Altundağ Dündar1, Mustafa Yorgancı2, Zeliha Yıldırım3
1Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli
2Denizli İl Ambulans Servisi Başhekimliğiş Denizli
3İl Sağlık Müdürlüğü Acil Ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, Denizli

AMAÇ
Araştırma eğitmenler aracılığı ile 0-6 yaş grubu çocuğu olan ailelere ev kazaları konusunda eğitim verilmesi ve evlerinin ev kazaları açısından daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Eğitici özelliği olan, 0-6 yaş grubuyla ve aileleriyle doğrudan ilgilenen toplam 563 kişiye eğitim verildi. Eğitmenler 0-6 yaş grubu çocuk sahibi 10 anne ile görüşerek, toplam 5117 anneye öncelikle ev kazası güvenlik testini uygulayarak, annelere kısa bir eğitim ve broşürler verdiler. Ev kazası güvenlik puanı düşük olan toplam 500 eve ev kazası güvenlik ürünleri dağıtıldı ve malzemelerin kullanım durumu değerlendirildi.
BULGULAR
Eğitmenlerin test öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. Ev kazası güvenlik testinin ortalama puanı ev kazası güvenlik ürünleri dağıtılmadan önce 75,50±8,22, dağıtıldıktan sonra 90,50±7,77 olarak bulundu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,05).
SONUÇ
0-6 yaş dönemindeki çocukların kazalardan korunmasında ailelerin risk faktörleri ve korunma yolları konusunda eğitilmesi, evlerin güvenli hale getirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anne, ev kazası güvenlik ürünleri; ev kazası ve ev kazası ilk yardım eğitimi; 0-6 yaş çocuk.

Türkan Turan, Sebahat Altundağ Dündar, Mustafa Yorgancı, Zeliha Yıldırım. The prevention of home accidents among children aged 0-6 years. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 552-557

Corresponding Author: Türkan Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish