p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 23 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Laparoscopic approach for removing a coin trapped in Meckel’s diverticulum [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 438-440 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.13265

Laparoscopic approach for removing a coin trapped in Meckel’s diverticulum

Kıvılcım Karadeniz Cerit1, Aybegüm Kalyoncu1, İpek Erbarut2, Gürsu Kıyan1, Tolga Emrullah Dağlı1
1Department of Pediatric Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Pathology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

Foreign body ingestion is a common problem in children. Most of these foreign bodies spontaneously pass through the gastrointestinal tract. When there is a persistent foreign body in the abdomen, it is impossible to make a diagnosis without exploration. We herein present the case of a child who was admitted to our hospital with a coin trapped in Meckel’s diverticulum and our laparoscopic approach in this case. The diagnosis of Meckel’s diverticulum should be considered when there is a prolonged lodgment of a foreign body in the right lower quadrant, and the laparoscopic approach is the preferred choice in these cases.

Keywords: Child, coin, Meckel’s diverticulum.

Meckel divertikülü içine hapsolmuş bozuk para olgusuna laparoskopik yaklaşım

Kıvılcım Karadeniz Cerit1, Aybegüm Kalyoncu1, İpek Erbarut2, Gürsu Kıyan1, Tolga Emrullah Dağlı1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yabancı cisim yutulması çocukluk çağında sık görülen bir acil durumudur. Bu cisimlerin çoğu gastrointestinal sistemden herhangi bir sorun olmadan geçer. Karında devamlı aynı yerde sebat eden bir yabancı cisim olduğunda ise eksplorasyon yapmadan tanıyı koymak imkansızdır. Bu yazıda, kliniğimize başvuran Meckel divertikülünde para hapsolmuş bir olgu ve bu olguya laparoskopik yaklaşımımız sunulmuştur. Sağ alt kadranda uzun süre sebat eden bir yabancı cisim varlığında Meckel divertikülü tanısı ve laparoskopik yaklaşım seçeneği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Meckel divertikülü, bozuk para.

Kıvılcım Karadeniz Cerit, Aybegüm Kalyoncu, İpek Erbarut, Gürsu Kıyan, Tolga Emrullah Dağlı. Laparoscopic approach for removing a coin trapped in Meckel’s diverticulum. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 438-440

Corresponding Author: Kıvılcım Karadeniz Cerit, Türkiye
Manuscript Language: English