p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Popliteal artery embolism by Ascaris lumbricoides: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 619-620

Popliteal artery embolism by Ascaris lumbricoides: a case report

Hakeem Zubair Ashraf, Abdul Ghani Ahangar, Farooq Ahmad Dar, Reyaz Ahmad Lone, Mohammad Lateef Wani, Masrat Zubair Ashai, Shiraz Ahmad Rather
Department Of Cardiovascular And Thoracic Surgery, Sher-ı-kashmir Institute Of Medical Sciences (skıms), Soura, Srinagar, India.

Arterial occlusive diseases are highly prevalent and constitute the leading overall cause of death. Adverse events are due to the effects of impaired circulation on critical end organs, namely the brain, heart, abdominal viscera or extremities. Acute thromboembolism remains a major surgical challenge. Even with optimal surgical management, acute lower extremity ischemia resulting from thromboembolic ds continues to cause significant morbidity and mortality. We report a case of thromboembolism of the left popliteal artery by an Ascaris worm in a patient with oriental cholangiohepatitis.

Keywords: Arterial embolism, ascaris; popliteal artery.

Askaris lumbrikoidese bağlı gelişen popliteal arter embolizmi: Olgu sunumu

Hakeem Zubair Ashraf, Abdul Ghani Ahangar, Farooq Ahmad Dar, Reyaz Ahmad Lone, Mohammad Lateef Wani, Masrat Zubair Ashai, Shiraz Ahmad Rather
Sher-ı-kashmir Tıp Bilimleri Enstitüsü (skıms), Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Soura, Srinagar, Hindistan.

Arteriyel oklüzif hastalıklar, oldukça yaygındır ve ölümlerin en büyük nedenini oluşturmaktadır. İstenmeyen olaylar; beyin, kalp, karınsal organlar veya ekstremiteler gibi yaşamsal hedef organlardaki bozulmuş dolaşımın etkilerine bağlıdır. Akut tromboembolizm, majör bir cerrahi sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Optimal cerrahi tedaviyle bile, tromboembolik olaylardan kaynaklanan akut alt ekstremite iskemisi, önemli morbidite ve mortaliteye neden olmaya devam etmektedir. Biz, oriyent kolanjiyohepatiti bulunan bir hastada Askaris solucanı ile oluşan sol popliteal arter tromboembolizmi olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel embolizm, askaris; popliteal arter.

Hakeem Zubair Ashraf, Abdul Ghani Ahangar, Farooq Ahmad Dar, Reyaz Ahmad Lone, Mohammad Lateef Wani, Masrat Zubair Ashai, Shiraz Ahmad Rather. Popliteal artery embolism by Ascaris lumbricoides: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 619-620

Corresponding Author: Hakeem Zubair Ashraf, India
Manuscript Language: English