p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Mortality Factors in Crush Syndrome [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 174-184 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.20532

Mortality Factors in Crush Syndrome

Engin Onan1, Dilek Torun1, Rüya Kozanoğlu1, Hasan Miçözkadıoğlu1, Salih Beyaz2, Levent Özgözen2, Necmettin Turgut2, Yusuf Ziya Demiroğlu3, Özlem Karagün4, Pınar Ergenoğlu5, Özlem Özkan Kuşçu5, Ege Altan6, Alper Tuna Güven7, Alim Abdullayev1, İsmail Karluka8, Çiğdem Yalçın8, Mustafa Mazıcan8, İsa Göktürk Balcı8, Burak Özkan9, Gönül Parmaksız10, Begüm Avcı10, Aytül Noyan10, Turan Çolak11, Hüseyin Ali Tünel12, Abdulkerim Temiz13, Hasan Özkan Gezer13, Cankat Erdoğan13, Galib Bairamoi13, Dilek Yünlüel13, Soner Çivi14, Emre Durdağ14, Özgür Kardeş14, Halil İbrahim Süner14, Kadir Tufan14, Serkan Erkan15, Tevfik Avcı15, Ramazan Gündoğdu15, Murat Kuş15, Alper Fındıkçıoğlu16, Oya Yıldız16, Eda Alışkan17, Cenk Coşkunoğlu18, Mehmet Haberal19
1Department of Nephrology, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
3Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
4Department of Emergency Medicine, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
5Department of Intensive Care Medicine, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
6Department of Gastroenterology, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
7Department of Internal Medicine, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
8Department of Radiology, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
9Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Baskent University, Ankara-Türkiye
10Department of Pediatric Nephrology, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
11Department of Nephrology, Baskent University, Ankara-Türkiye
12Department of Cardiovascular Surgery, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana, Turkey
13Department of Pediatric Surgery, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
14Department of Neurosurgery, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
15Department of General Surgery, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
16Department of Thoracic Surgery, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
17Department of Microbiology, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
18Department of Biochemistry, Baskent University Adana Dr. Turgut Noyan Traning and Research Hospital, Adana-Türkiye
19Department of Transplantation, Baskent University, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Crush Syndrome is a major cause of morbidity and mortality following large-scale catastrophic earthquakes. Since there are no randomized controlled studies on Crush Syndrome, knowledge on this subject is limited to expert experience. The primary objective is to analyze the epidemiological and demographic characteristics, clinical outcomes, and mortality factors of earthquake victims after the Pazarcik and Elbistan earthquakes on February 6, 2023.
METHODS: This cross-sectional and observational retrospective study evaluated 610 earthquake victims who presented to our center between February 6 and April 30, 2023. Among these patients, 128 with Crush Syndrome were included in the study. Patient information was gathered from hospital records during their stay and from national registries upon referral. The primary outcome was to identify risk factors for mortality. Demographic and laboratory data were analyzed by acute kidney injury (AKI) stages; mortality-affecting factors were identified through regression analysis.
RESULTS: Of the 128 Crush Syndrome patients (100 adults, 28 children), 64 were female. The AKI rate was 32.8%. Among patients with AKI, the frequency of hemodialysis requirement was 69%, and the mortality rate was 14.2%. The overall mortality rate for patients with Crush Syndrome was 4.6%, compared to 3.9% (19/482) in earthquake victims without Crush Syndrome (p=0.705). Notably, low systolic blood pressure at admission was the only factor significantly affecting mortality in Crush Syndrome patients (Hazard Ratio [HR]: 1.088, p=0.021, 95% Confidence Interval [CI]).
CONCLUSION: Our study highlights low systolic blood pressure upon admission as a significant risk factor for increased mortality in Crush Syndrome patients. This finding may contribute to the literature by emphasizing the importance of monitoring blood pressure under rubble and administering more aggressive fluid therapy to patients with low systolic blood pressure.

Keywords: Crush Syndrome, Pazarcik; Elbistan earthquake; renal disaster.

Crush Sendromunda mortaliteye etki eden faktörler

Engin Onan1, Dilek Torun1, Rüya Kozanoğlu1, Hasan Miçözkadıoğlu1, Salih Beyaz2, Levent Özgözen2, Necmettin Turgut2, Yusuf Ziya Demiroğlu3, Özlem Karagün4, Pınar Ergenoğlu5, Özlem Özkan Kuşçu5, Ege Altan6, Alper Tuna Güven7, Alim Abdullayev1, İsmail Karluka8, Çiğdem Yalçın8, Mustafa Mazıcan8, İsa Göktürk Balcı8, Burak Özkan9, Gönül Parmaksız10, Begüm Avcı10, Aytül Noyan10, Turan Çolak11, Hüseyin Ali Tünel12, Abdulkerim Temiz13, Hasan Özkan Gezer13, Cankat Erdoğan13, Galib Bairamoi13, Dilek Yünlüel13, Soner Çivi14, Emre Durdağ14, Özgür Kardeş14, Halil İbrahim Süner14, Kadir Tufan14, Serkan Erkan15, Tevfik Avcı15, Ramazan Gündoğdu15, Murat Kuş15, Alper Fındıkçıoğlu16, Oya Yıldız16, Eda Alışkan17, Cenk Coşkunoğlu18, Mehmet Haberal19
1Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
5Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
6Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
7Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
8Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
9Başkent Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
10Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
11Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
12Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
13Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
14Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
15Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
16Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
17Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
18Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Adana, Türkiye
19Başkent Üniversitesi, Organ Nakli Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Crush Sendromu, büyük ölçekli katastrofik depremlerden sonra morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Ezilme Sendromu ile ilgili randomize kontrollü bir çalışma bulunmadığından, bu konudaki bilgiler uzmanların deneyimleriyle sınırlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrasında depremzedelerin epidemiyolojik, demografik özelliklerini, klinik sonuçlarını ve mortalite faktörlerini analiz etmektir
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu kesitsel ve gözlemsel retrospektif çalışmada, 6 Şubat - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında merkezimize başvuran 610 depremzede değerlendirildi. Bu hastalar arasında Crush Sendromu olan 128 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara ait bilgiler, hastaneye yatışları sırasında hastane kayıtlarından ve sevk edildiklerinde ulusal kayıtlardan elde edildi. Birincil sonucumuz mortalite için risk faktörlerini belirlemekti. Demografik ve laboratuvar verileri akut böbrek hasarı evrelerine göre karşılaştırıldı; mortaliteyi etkileyen faktörler regresyon analizi ile belirlendi.
BULGULAR: 128 Crush Sendromu hastasının (100 yetişkin, 28 çocuk) 64'ü kadındı. AKI oranı %32.8 idi. AKI hastaları arasında hemodiyaliz gereksinimi sıklığı %69 ve mortalite oranı %14.2 idi. Ölüm oranı Crush Sendromu olanlarda %4.6 iken, Crush Sendromu olmayan depremzedelerde %3.9 (19/482) idi. (p: 0.705) Çarpıcı bir şekilde, Crush sendromlu hastalarda mortaliteyi önemli ölçüde etkileyen sadece başvuru sırasındaki düşük sistolik kan basıncıdır. (HR: 1.088, p: 0.021 %95 C.I.)
SONUÇ: Çalışmamız, başvuru sırasındaki düşük sistolik kan basıncının Crush Sendromlu hastalarda artmış mortalite için önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulamıştır. Bu sonuç, enkaz altında kan basıncının ölçülmesi ve düşük sistolik kan basıncı olan hastalara daha agresif sıvı tedavisi verilmesi konusunda literatüre katkı sağlayabilir

Anahtar Kelimeler: Crush Sendromu, Pazarcık, Elbistan Depremi, Renal Afet.

Engin Onan, Dilek Torun, Rüya Kozanoğlu, Hasan Miçözkadıoğlu, Salih Beyaz, Levent Özgözen, Necmettin Turgut, Yusuf Ziya Demiroğlu, Özlem Karagün, Pınar Ergenoğlu, Özlem Özkan Kuşçu, Ege Altan, Alper Tuna Güven, Alim Abdullayev, İsmail Karluka, Çiğdem Yalçın, Mustafa Mazıcan, İsa Göktürk Balcı, Burak Özkan, Gönül Parmaksız, Begüm Avcı, Aytül Noyan, Turan Çolak, Hüseyin Ali Tünel, Abdulkerim Temiz, Hasan Özkan Gezer, Cankat Erdoğan, Galib Bairamoi, Dilek Yünlüel, Soner Çivi, Emre Durdağ, Özgür Kardeş, Halil İbrahim Süner, Kadir Tufan, Serkan Erkan, Tevfik Avcı, Ramazan Gündoğdu, Murat Kuş, Alper Fındıkçıoğlu, Oya Yıldız, Eda Alışkan, Cenk Coşkunoğlu, Mehmet Haberal. Mortality Factors in Crush Syndrome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 174-184

Corresponding Author: Engin Onan, Türkiye
Manuscript Language: English