p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Left atrial rupture due to blunt thoracic trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 303-305 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.24968

Left atrial rupture due to blunt thoracic trauma

İlker Akar1, İlker İnce1, Cemal Aslan1, Mehmet Çeber1, İlker Kaya2
1Department Of Cardiovascular Surgery, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Tokat State Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Tokat, Turkey

Blunt traumatic cardiac rupture is rare and associated with high mortality. The most popular theory of cardiac rupture after blunt thoracic trauma is rapid deceleration with disruption of the atria from their connections to the vena cava and pulmonary veins. In cases with both massive hemothorax and hemopericardium, injury can usually originate from the heart and/or major vessels. Surgical approach through the median sternotomy can provide convenience to repair the defect. In this article, successful treatment with median sternotomy of a 33-year-old male case with a rupture of the left atrium after blunt thoracic trauma was reported.

Keywords: Blunt thoracic trauma, left atrium; rupture.

Künt toraks travmasına bağlı sol atriyal yırtık

İlker Akar1, İlker İnce1, Cemal Aslan1, Mehmet Çeber1, İlker Kaya2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Tokat
2Tokat Devlet Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Tokat

Künt travmatik kardiyak yaralanma nadir olmakla birlikte yüksek mortalite ile ilişkilidir. Künt toraks travması sonrası kalp yırtığının oluşmasındaki en geçerli teori; hızlı deselerasyona bağlı atriumların vena kava ve pulmoner venler ile birleşme yerlerinden oluşacak yırtılmadır. Hemotoraks ve hemoperikardiyumun birlikte olduğu olgularda yaralanma genellikle kalp ve/veya büyük damarlardan kaynaklanabileceğinden median sternotomi ile olan yaklaşım yaralanmanın tamiri için kolaylık sağlar. Bu yazıda, 33 yaşında bir erkek olguda künt toraks travması sonrası oluşan sol atriyal yırtığın mediyan sternotomi ile başarılı bir şekilde tedavisi sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Künt toraks travması, sol atriyum; yırtık.

İlker Akar, İlker İnce, Cemal Aslan, Mehmet Çeber, İlker Kaya. Left atrial rupture due to blunt thoracic trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 303-305

Corresponding Author: İlker Akar, Türkiye
Manuscript Language: English