p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum complicating a dental procedure [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 361-363 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.26817

Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum complicating a dental procedure

İsa Döngel1, Mehmet Bayram2, İsmail Önder Uysal3, Güven Sadi Sunam4
1Sivas Numune Hospital Thoracic Surgery Department, Sivas, Turkey
2Sivas Numune Hospital Chest Disease Department, Sivas, Turkey
3Cumhuriyet University Otorhinolaryngology Department, Sivas, Turkey
4Selcuklu University Thoracic Surgery Department, Konya, Turkey

Cervicofacial emphysema and pneumomediastinum are rarely observed complications of dental interventions. The complications are associated with the use of a high-speed air-turbine dental drill. It is a potentially life-threatening condition, but the majority of cases are self-limiting and benign. We describe a patient with remarkable subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, and partial pneumothorax after right second mandibular molar extraction. Dentists and physicians more often attribute the rapid onset of dyspnea in patients after a dental procedure to an allergic reaction to the anesthesia used during the procedure. Dentists and physicians should be aware that soft tissue emphysema can cause acute swelling of the cervicofacial region after dental procedures, which may mimic an allergic reaction.

Keywords: Dental procedure, pneumomediastinum; subcutaneous emphysema.

Dental işlemin komplikasyonu olarak gelişen cilt altı amfizemi ve pnömomediasten

İsa Döngel1, Mehmet Bayram2, İsmail Önder Uysal3, Güven Sadi Sunam4
1Sivas Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Sivas
2Sivas Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Hastalıkları Anabilimdalı, Sivas, Türkiye
4Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı, Sivas, Türkiye

Servikofasyal amfizem ve pnömomediasten dental girişimlerden sonra nadiren gelişen komplikasyonlardır ve yüksek hızlı hava türbinli dental matkap kullanımı ile ilişkilidir. Yaşamı tehdit etme potansiyeli olan bir durum olsa da olguların büyük çoğunluğunda kendini sınırlar ve tehlike oluşturmaz. Bu yazıda sağ alt ikinci molar diş çekimi sonrasında gözle görülür cilt altı amfizemi, pnömomediasten ve parsiyel pnömotoraks gelişen hasta sunuldu. Diş hekimleri ve hekimler dental işlemi takiben ani dispne gelişmesini daha çok kullanılan anesteziklere karşı alerjik reaksiyona bağlama eğilimindedirler. Diş hekimleri ve hekimler dental işlem sonrası alerjik reaksiyonu taklit eden cilt altı amfizemine bağlı servikofasyal bölgede yumuşak dokuda şişme olabileceği konusunda dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Dental işlem, pnömomediasten; cilt altı amfizemi.

İsa Döngel, Mehmet Bayram, İsmail Önder Uysal, Güven Sadi Sunam. Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum complicating a dental procedure. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 361-363

Corresponding Author: Mehmet Bayram, Türkiye
Manuscript Language: English