p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Triple gastric peptic ulcer perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 192-194 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.34202

Triple gastric peptic ulcer perforation

Milan Radojkovic1, Suncica Mihajlovic2, Miroslav Stojanovic1, Goran Stanojevic1, Zoran Damnjanovic3
1Surgery Department, Medical School, University Of Nis, Serbia
2Surgery Clinic, Clinical Center Nis, Serbia
3Vascular Surgery Clinic, Clinical Center Nis, Serbia

Patients with advanced or metastatic cancer have compromised nutritional, metabolic, and immune conditions. Nevertheless, little is known about gastroduodenal perforation in cancer patients. Described in the present report is the case of a 41-year old woman with stage IV recurrent laryngeal cancer, who used homeopathic anticancer therapy and who had triple peptic ulcer perforation (PUP) that required surgical repair. Triple gastric PUP is a rare complication. Self-administration of homeopathic anticancer medication should be strongly discouraged when evidence-based data regarding efficacy and toxicity is lacking.

Keywords: Peptic ulcer, perforation.

Üçlü gastrik peptik ülser perforasyonu

Milan Radojkovic1, Suncica Mihajlovic2, Miroslav Stojanovic1, Goran Stanojevic1, Zoran Damnjanovic3
1Nis Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Nis, Sırbistan
2Nis Klinik Merkezi, Cerrahi Kliniği, Nis, Sırbistan
3Nis Klinik Merkezi, Vasküler Cerrahi Kliniği, Nis, Sırbistan

İleri veya metastatik kanser hastalarının beslenme, metabolizma ve bağışıklık durumları risk altındadır. Buna rağmen kanser hastalarında gastroduodenal perforasyon hakkında az miktarda bilgi mevcuttur. Bu yazıda, 41 yaşındaki evre IV yinelenen larenks kanseri olup homeopatik antikanser tedavisi gören ve cerrahi onarım gerektiren üç adet peptik perforasyonu olan bir kadın hastayı sunmaktayız. Üçlü gastrik peptik ülser perforasyonu nadir görülen olağandışı bir komplikasyondur. Hastaların kendi kendilerine etkinlik ve toksisitesine ilişkin kanıtlara dayalı veriler olmayan homeopatik kanser ilaçlarını kullanmaktan kuvvetle vazgeçirmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Peptik ülser, perforasyon.

Milan Radojkovic, Suncica Mihajlovic, Miroslav Stojanovic, Goran Stanojevic, Zoran Damnjanovic. Triple gastric peptic ulcer perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 192-194

Corresponding Author: Milan Radojkovic, Serbia
Manuscript Language: English