p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 9 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Wandering spleen, which is torsioned with the distal pancreas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1363-1365 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.34288

Wandering spleen, which is torsioned with the distal pancreas

Mustafa Sentürk, Yavuz Selim Kasikci
Department of General Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Türkiye

There are many causes of acute abdominal pain. One of them is wandering splenic torsion. We aimed to discuss a case in which the distal pancreas and spleen were torsion together and underwent splenectomy in the light of the literature. A 19-year-old male patient with sudden onset of abdominal pain underwent splenectomy after physical examination and imaging revealed splenic torsion. Early diagnosis is important as life-threatening complications may develop. Emergency surgery should be performed in patients with splenic ischemia. It should be kept in mind that the pancreas may be torsioned along with the spleen. Surgeons need to be careful during splenectomy to avoid injury to the pancreas.

Keywords: Pancreas torsion, splenectomy; wandering spleen.

Distal pankreas ile birlikte torsiyone olan gezici dalak

Mustafa Sentürk, Yavuz Selim Kasikci
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabı̇lim Dalı, Konya

Akut karın ağrısının birçok nedeni vardır. Bunlardan birisi de dalak torsiyonudur. Distal pankreas ve dalağın birlikte torsiyone olduğu ve splenektomi uygulanan bir olguyu literatür ışığında tartışmayı amaçladık. On dokuz yaşında erkek hasta ani başlangıçlı karın ağrısı sonucu başvurusunun ardından fizik muayene ve görüntüleme sonucunda dalak torsiyonu saptanması üzerine hasta acil ameliyata alınarak splenektomi yapıldı. Dalak torsiyonu sonucu yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebileceğinden erken tanı önemlidir. Dalak iskemisi olan hastalarda acil cerrahi yapılmalıdır. Dalak ile birlikte pankreasın da torsiyone olabileceği unutulmamalıdır. Cerrahların pankreasın yaralanmasını önlemek için splenektomi sırasında dikkatli olmaları gerekir.

Anahtar Kelimeler: Dalak torsiyonu, pankreas torsionu; splenektomi.

Mustafa Sentürk, Yavuz Selim Kasikci. Wandering spleen, which is torsioned with the distal pancreas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1363-1365

Corresponding Author: Mustafa Sentürk, Türkiye
Manuscript Language: English