p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 19 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Inferior glenohumeral dislocation (luxatio erecta humeri): Report of six cases and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 41-44 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.35305

Inferior glenohumeral dislocation (luxatio erecta humeri): Report of six cases and review of the literature

Ahmet İmerci1, Yalçın Gölcük2, Sabri Gökhan Uğur3, Hüseyin Tamer Ursavaş4, Ahmet Savran4, Levent Sürer5
1Department Of Orthopaedics And Traumatology, Erzurum Palandoken State Hospital, Erzurum, Turkey
2Department Of Emergency, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey
3Department Of Orthopaedics And Traumatology, Karaman State Hospital,karaman, Turkey
4Department Of Orthopaedics And Traumatology, Izmir Tepecik Training And Research Hospital; Izmir, Turkey
5Department Of Orthopaedics And Traumatology, Acibadem Bodrum Hospital, Mugla, Turkey

Objectives: Inferior shoulder dislocation, also named as luxatio erecta, is a rare type of shoulder dislocation. Its incidence is about 1 in 200 (0.5%) among all shoulder dislocations. The objective of this study was to review six cases of inferior shoulder dislocation, their clinical and radiological presentation, management and final outcome.
Patients: Four male and two female, a total of 6 patients with the diagnosis of inferior shoulder dislocation have been treated between the years 2007 and 2010. Because of these patients that we have treated, our purpose is to present our experience with parallel research of the bibliography.
Results: Constant score was used to evaluate shoulder function. Pain, position, daily activities, range of motion and strength scores were noted. All patients had good to excellent results with full functional recovery within 2 years after closed reduction and shoulder rehabilitation.
Conclusions: Doctors should be familiar with the occurrence of this infrequent condition and should prevent possible complications that might result from early reductions with correct maneuvers except ordinary reduction techniques.

Keywords: Luxatio erecta, inferior dislocation, closed reduction; trauma; shoulder; emergency

İnferior omuz çıkığı(Luksasyo erekta): 6 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Ahmet İmerci1, Yalçın Gölcük2, Sabri Gökhan Uğur3, Hüseyin Tamer Ursavaş4, Ahmet Savran4, Levent Sürer5
1Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum
2Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bitlis
3Karaman Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Karaman
4Izmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
5Acıbadem Bodrum Hastanesi,ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Muğla

Amaç: İnferior omuz çıkığı, ayrıca luxatio erecta olarak adlandırıp omuz çıkığının nadir görülen bir tipidir. Görülme sıklığı tüm omuz çıkık arasındaki yaklaşık 200 (% 0.5) de 1 'dir. Bu çalışmanın amacı, inferior omuz çıkığının klinik ve radyolojik olarak sunumu, tedavisi ve nihai sonucun 6 olgu ile gözden geçirilmesidir.
Hastalar: Dört erkek ve iki kadın, toplam 6 hasta aşağı omuz çıkığı tanısı ile 2007 ve 2010 yılları arasında tedavi edilmiştir. Tedavi ettiğimiz bu hastalar nedeniyle, bizim amacımız kaynaklar paralelinde deneyimimizi paylaşmaktır.
Bulgular: Hastaların omuz fonksiyonlarını değerlendirmek için Constant omuz skorlaması kullanılarak ağrı, pozisyon, günlük yaşam aktiviteleri, eklem hareket açıklıkları ve güçü kaydedildi. Hastaların tamamında kapalı redüksiyon ve rehabilitasyon ile tedavi sonrası 2 yıl içinde tam fonksiyonel iyileşme sağlanarak mükemmel yada iyi sonuç alındı.
Sonuçlar: Doktorlar bu nadir durumun oluşumuna aşina olmalı ve doğru redüksiyon teknikleri dışında yapılan erken redüksiyonlar neticesinde oluşabilecek muhtemel komplikasyonları önlemeleri gerekir.

Anahtar Kelimeler: Luksasyo erekta, inferior çıkık, kapalı redüksiyon; travma; omuz; acil

Ahmet İmerci, Yalçın Gölcük, Sabri Gökhan Uğur, Hüseyin Tamer Ursavaş, Ahmet Savran, Levent Sürer. Inferior glenohumeral dislocation (luxatio erecta humeri): Report of six cases and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 41-44

Corresponding Author: Ahmet İmerci, Türkiye
Manuscript Language: English