p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 7 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Use of Sengstaken–Blakemore tube in a different indication: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1027-1030 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.36155

Use of Sengstaken–Blakemore tube in a different indication: A case report

Emin Tunç Demir1, Mehmet Çuhadar2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care Science, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne-Türkiye
2Department of General Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Intensive Care Science, Edirne-Türkiye

Tracheostomy has become a common procedure in today’s intensive care units. On the other hand, tracheostomy has some life-threat-ening complications. In here, we presented that an interesting case of a tracheaesophageal fistula, rare complication of surgical trache-ostomy, caused by posterior tracheal membrane laceration than has progressed to form a single passage. This passage progressively led both air trapping in gastrointestinal tract due to required mechanical ventilatory support and reflux of gastrointestinal content into tracheobronchial tree. Conventional measures were not beneficial, nor immediate surgical repair was feasible due to unstable condition of the patient. Then, a Sengstaken–Blackmore tube was introduced and overwhelmed the condition.

Keywords: Sengstaken-Blackmore tube, tracheal laceration; tracheoesophageal fistula; tracheostomy.

Sengstaken-Blakemore tüpünün farklı bir endikasyonda kullanımı: Olgu sunumu

Emin Tunç Demir1, Mehmet Çuhadar2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Edirne

Trakeostomi günümüz yoğun bakımlarında sıklıkla uygulanan bir işlem haline gelmiştir. Bazı trakeostomi komplikasyonları hayatı tehdit eden durumlara neden olabilmektedir. Burada, açık cerrahi trakeostomi ilişkili nadir bir komplikasyon olan posterior trakeal membran laserasyonun yol açtığı trakea-özefagal fistülün genişleyerek tek pasaj haline geldiği, bir olgu sunuldu. Bu hastada konvansiyonel girişimler ile bir sonuç alınamadı, daha önce litaratürde rastlanılmayan Sengstaken-Blackmore tüpü uygulanması ile komplikasyonların önüne geçilebildiği gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Sengstaken-Blackmore tüpü, trakeal laserasyon, trakeoözofageal fistül; trakeostomi.

Emin Tunç Demir, Mehmet Çuhadar. Use of Sengstaken–Blakemore tube in a different indication: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1027-1030

Corresponding Author: Emin Tunç Demir, Türkiye
Manuscript Language: English