p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute abdomen due to rupture of hemangiopericytoma of the greater omentum: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 611-613

Acute abdomen due to rupture of hemangiopericytoma of the greater omentum: case report

Hasan Fehmi Küçük, Selçuk Gülmez, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Akyol, Necmi Kurt, Dilek Yavuzer
3rd Department Of General Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Hemangiopericytoma (HP) is a vascular tumor that mostly develops in soft tissues. The greater omentum is a very rare site for its occurrence. We present herein the clinical evaluation and outcome of a very rare case of HP that caused acute abdomen. We evaluated a case of acute abdomen due to rupture of a HP of the greater omentum. The clinical and laboratory findings and treatment modality are reported. A 70-year-old patient with severe abdominal pain was operated with the diagnosis of acute abdomen. A semi-solid mass (12x10x6 cm) originating from the greater omentum was detected during surgery. There was active bleeding from the tumor. Pathologic evaluation of this lesion was reported as benign HP. HP of the greater omentum can be the cause of intraabdominal bleeding leading to acute abdomen. Surgical resection is the treatment of choice, especially in benign hemangiopericytomas.

Keywords: Hemangiopericytoma, intraabdominal bleeding; surgery.

Omentum majus yerleşimli hemanjiyoperistom yırtığına bağlı akut karın gelişimi: Olgu sunumu

Hasan Fehmi Küçük, Selçuk Gülmez, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Akyol, Necmi Kurt, Dilek Yavuzer
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul.

Hemanjiyoperistom daha çok yumuşak dokuları tutan vasküler tümördür. Omentum majus tümörün nadiren geliştiği yerlerdendir. Bu yazıda, akut karına neden olan bu ender tümör vakasının klinik değerlendirmesi yapıldı, sonucu sunuldu. Omentum majus yerleşimli hemanjiyoperistomun yırtılmasına bağlı akut karın gelişen olgunun klinik tablosu, laboratuvar bulguları ve tedavi modalitesi ele alındı. Şiddetli karın ağrısı ile gelen 70 yaşındaki hasta, akut karın ön tanısıyla ameliyat edildi. Ameliyat esnasında omentum majustan kaynaklanan 12x10x6 cm’lik semi solid kanayan kitle saptandı. Tümörün patolojik incelemesi sonucu selim hemanjiyoperistom olduğu anlaşıldı. Omentum majus kaynaklı hemanjiyoperistom akut karına yol açan karın içi kanamalara neden olabilir. Özellikle selim olgularda cerrahi rezeksiyon yeterli tedaviyi sağlar.

Anahtar Kelimeler: Hemanjiyoperistom, karın içi kanama; cerrahi.

Hasan Fehmi Küçük, Selçuk Gülmez, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Akyol, Necmi Kurt, Dilek Yavuzer. Acute abdomen due to rupture of hemangiopericytoma of the greater omentum: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 611-613

Corresponding Author: Hasan Fehmi Küçük, Türkiye
Manuscript Language: English