p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Efficiency of instant messaging applications in coordination of emergency calls for combat injuries: A pilot study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 207-211 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.37897

Efficiency of instant messaging applications in coordination of emergency calls for combat injuries: A pilot study

Sami Eksert1, Mehmet Burak Asik2, Sinan Akay3, Kenan Keklikci4, Fevzi Nuri Aydin5, Mehmet Coban6, Ali Kantemir4, Onur Gungor7, Beyazit Garip8, Mustafa Suphi Turgut9, Kenan Olcay10
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
2Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
3Department of Radiology, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
5Department of Biochemistry, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
6Department of Infectious Diseases, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
7Department of Pediatrics, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
8Department of Psychiatry, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
9Department of General Surgery, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey
10Department of Eye Diseases, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey

BACKGROUND: Coordination of an emergency response team is an important determinant of prompt treatment for combat injuries in hospitals. The authors hypothesized that instant messaging applications for smartphones could be appropriate tools for notifying emergency response team members. The objective of this study was to investigate the efficiency of a commercial instant messaging application (WhatsApp, Mountain View, CA) as a communication tool for the emergency team in a level-I trauma center.
METHODS: We retrospectively evaluated the messages in the instant messaging application group that was formed to coordinate responses to patients who suffered from combat injuries and who were transported to our hospital via helicopter during an 8-week period. We evaluated the response times, response time periods during or outside of work hours, and the differences in the response times of doctors, nurses, and technicians among the members of the emergency team to the team leader’s initial message about the patients.
RESULTS: A total of 510 emergency call messages pertaining to 17 combat injury emergency cases were logged. The median time of emergency response was 4.1 minutes, 6 minutes, and 5.3 minutes for doctors, nurses, and the other team members, respectively. The differences in these response times between the groups were statistically significant (p=0.03), with subgroup analyses revealing significant differences between doctors and nurses (p=0.038). However, no statistically significant differences were observed between the doctors and the technicians (p=0.19) or the nurses and the technicians (p=1.0). From the team leader’s perspective, using this application reduced the workload and the time loss, and also encouraged the team.
CONCLUSION: Instant messaging applications for smartphones can be efficient, easy-to-operate, and time-saving communication tools in the transfer of medical information and the coordination of emergency response team members in hospitals.

Keywords: Combat-related injuries, medical informatics, trauma.

Anlık mesajlaşma uygulamasının harp kaynaklı yaralanmalar için acil iletişim koordinasyonunda kullanım verimliliği: Pilot çalışma

Sami Eksert1, Mehmet Burak Asik2, Sinan Akay3, Kenan Keklikci4, Fevzi Nuri Aydin5, Mehmet Coban6, Ali Kantemir4, Onur Gungor7, Beyazit Garip8, Mustafa Suphi Turgut9, Kenan Olcay10
1Şırnak Asker Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Şırnak
2Şırnak Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, Şırnak
3Şırnak Asker Hastanesi Radyoloji Kliniği, Şırnak
4Şırnak Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şırnak
5Şırnak Asker Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Şırnak
6Şırnak Asker Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Şırnak
7Şırnak Asker Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Şırnak
8Şırnak Asker Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Şırnak
9Şırnak Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şırnak
10Şırnak Asker Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Şırnak

AMAÇ: Acil müdahale ekibi koordinasyonu hastanelerde savaşa bağlı ateşli silah yaralanmalarında hızlı ve etkin tedavinin önemli bir belirleyicisidir. Yazarlar akıllı telefonlar için anlık mesajlaşma uygulamalarının, acil müdahale ekip üyelerinin iletişimi için etkin bir araç olarak kullanılabileceğini düşünmektedir. Bu çalışmada, seviye 1 travma merkezinde acil ekibi iletişim aracı olarak ticari bir anlık mesajlaşma uygulamasının (WhatsApp, Mountain View, CA) etkinliği araştıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sekiz haftalık süre içinde helikopter ile hastanemize sevk edilen savaşa bağlı ateşli silah yaralanmaları ile ilgili anlık mesajlaşma uygulaması mesaj grubu kuruldu ve bu gruba ait mesajlar değerlendirildi. Acil ekip lideri tarafından yaralı ile ilgili gönderilen ilk bilgi mesajına acil ekip üyesi olan doktorlar, hemşireler ve teknisyenler tarafından verilen ortalama yanıt süreleri ve mesai içi veya mesai dışında ortalama yanıt süreleri değerlendirildi.
BULGULAR: On yedi çatışmaya bağlı ateşli silah yaralanması olgusuna ile ilgili 510 acil çağrı mesajı bulunmaktadır. Ekip üyesi doktor, hemşire ve teknisyenler tarafından ilk bilgi mesajına verilen ortalama yanıt süreleri sırasıyla 4.1 dakika, 6 dakika ve 5.3 dakika idi. Gruplar arasında yanıt süreleri farkı (p=0.03) istatistiksel olarak anlamlı idi. Alt grup analizinde ise doktorlar ve hemşireler (p=0.038) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu. Ancak, doktorlar ve teknisyenler (p=0.19), ya da hemşire ve teknisyenler (p=1.0) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Acil travma ekip liderleri açısından bakıldığında, bu uygulamanın kullanımı ile iletişim için zaman kaybı ve ekip liderinin iş yükü azaltılabilmiştir.
TARTIŞMA: Akıllı telefonlar için anlık mesajlaşma uygulamaları, tıbbi bilgi transferi ve hastanelerde acil müdahale ekibi üyelerinin koordinasyonu için etkin, kullanımı kolay ve zaman tasarrufu sağlayan bir iletişim aracı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanmaları, medikal iletişim, travma.

Sami Eksert, Mehmet Burak Asik, Sinan Akay, Kenan Keklikci, Fevzi Nuri Aydin, Mehmet Coban, Ali Kantemir, Onur Gungor, Beyazit Garip, Mustafa Suphi Turgut, Kenan Olcay. Efficiency of instant messaging applications in coordination of emergency calls for combat injuries: A pilot study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 207-211

Corresponding Author: Mehmet Burak Asik, Türkiye