p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 6 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Conservative approach to the isolated cricoid cartilage fracture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 539-541 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.40326

Conservative approach to the isolated cricoid cartilage fracture

Fikret Çınar1, Cenk Evren1, Mehmet Birol Uğur1, Serkan Çorakçı1, Cemile Zuhal Erdem2
1Department Of Ent, Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
2Department Of Radiology, Karaelmas University, Zonguldak, Turkey

Isolated cricoid fracture is rarely encountered at clinic follow-up. A 71 years old female patient was referred to emergency service with complaints of fall from height and the urgent tracheotomy was performed due to her dyspnea. At examination, isolated fractures of the cricoid cartilage were identified. With the conservative approach, the patient remained symptom-free and was discharged after decannulation.

Keywords: Cricoid cartilage fracture, dyspnea, trauma

İzole Krikoid Kartilaj Fraktürüne Konservatif Yaklaşım

Fikret Çınar1, Cenk Evren1, Mehmet Birol Uğur1, Serkan Çorakçı1, Cemile Zuhal Erdem2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kbb Anabilim Dalı
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı

İzole krikoid fraktürüne klinikte ender olarak rastlanmaktadır. Yüksekten düşme yakınması ile acil servisimize yönlendirilen 71 yaşındaki bayan hastaya solunum sıkıntısı nedeniyle acil trakeotomi açıldı. Yapılan tetkiklerde krikoid kartilajda izole fraktür tespit edildi. Tedavisinde konservatif yaklaşımın seçildiği hasta yakınmalarının geçmesi üzerine dakanülasyon yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Krikoid kartilaj kırığı, dispne, travma

Fikret Çınar, Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Serkan Çorakçı, Cemile Zuhal Erdem. Conservative approach to the isolated cricoid cartilage fracture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 539-541

Corresponding Author: Cenk Evren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish