p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 15 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Delayed diaphragmatic hernia: an unusual complication of tube thoracostomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 617-618

Delayed diaphragmatic hernia: an unusual complication of tube thoracostomy

Berkant Özpolat, Orhan Veli Doğan, Ertan Yücel
Ministery Of Health, Yıldırım Beyazıt Education And Reseach Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Dışkapı, Ankara, Turkey

The nature of a tube thoracostomy -a blind maneuver- renders it subject to complications. Nevertheless, it is very uncommon to create a diaphragmatic hernia with this procedure. Herein, we present the occurrence of this complication after six months under emergency conditions that was treated by thoracotomy.

Keywords: Diaphragmatic hernia, tube thoracostomy/complication.

Geç diyafram hernisi: Tüp torakostomisinin alışılmadık bir komplikasyonu

Berkant Özpolat, Orhan Veli Doğan, Ertan Yücel
Sağlık Bakanlığı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Tüp torakostomisi belli bir morbidite insidansı bulunan invazif bir girişimdir. Bu işlemle bir diyafram herniasyonu oluşması alışılmadık bir durumdur. Bu yazıda, takılmasından aylar sonra geç bir komplikasyon olarak ortaya çıkan torakotomi ile onarılan gecikmiş bir diyafram herniasyonu olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Diyafram hernisi, tüp torakostomisi/komplikasyon.

Berkant Özpolat, Orhan Veli Doğan, Ertan Yücel. Delayed diaphragmatic hernia: an unusual complication of tube thoracostomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(6): 617-618

Corresponding Author: Berkant Özpolat, Türkiye
Manuscript Language: English