p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Management of enteroatmospheric fistula thanks to new isolation technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 80-82 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.45267

Management of enteroatmospheric fistula thanks to new isolation technique

Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Fazıl Sağlam, Burak Güney
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

We aimed to present our method called as new isolation technique with stopper (NITS) to manage enteroatmospheric fistula (EAF) in an open abdomen (OA). The patient was a 71-year-old male with Hartmann colostomy and incisional hernia. A dual mesh was used for incisional hernia repair after colorectal anastomosis. The patient was urgently re-admitted to hospital due to EAF on the postoperative 30th day. The NITS application was performed twice at different times. General anesthesia was not required for the applications, but sterile conditions in operation room were provided. A Penrose drain was sutured with 5/0 polydioxanone onto the mucosa of EAF orifice. A small pool was created to protect enteric content from leakage. The leak test was performed by spilling saline into this pool. The sponge with visceral organ protector around the pool was adhered by adhesive sterile drape, and one opening was performed on drape. Negative pressure therapy was launched with -75 mmHg in continuous form. EAF was isolated from the OA wound and sponge with the help of stopper performed with adaptable and obstacle ring paste. After these two applications, EAF was converted to stoma. The anastomosis of small intestine was performed 45 days later. In our NITS system, control of EAF may be successfully provided besides prevention of loss of enteric fluid and electrolyte. Advantages of NITS: 1) Successful control in all types of EAF is possible with NITS. 2) The required material for NITS system can be found easily. 3) All types of EAF can be converted into stoma in a short time. Consequently, the therapy of EAF in Björck 4 OA patients may be carried out successfully with NITS method.

Keywords: Enteroatmospheric fistula, negative pressure therapy; open abdomen; penrose drain.

Yeni izolasyon tekniği ile enteroatmosferik fistülün yönetimi

Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Fazıl Sağlam, Burak Güney
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Açık karında enteroatmosferik fistül (EAF) yönetiminde tıkaçla yeni izolasyon tekniği olarak adlandırılan yöntemimizi sunmayı amaçladık. Hasta, Hartmann kolostomi ve insizyonel herni olan 71 yaşında bir erkek hastaydı. Kolorektal anastomoz sonrası insizyonel fıtık onarımı için dual meç kullanıldı. Hasta, acil olarak EAF nedeniyle ameliyat sonrası otuzuncu günde hastaneye tekrar başvurdu. Yeni izolasyon tekniği uygulaması iki kez farklı zamanlarda yapıldı. Genel anestezi gerekli değildi, ancak ameliyat odasında steril koşullar sağlandı. Bir penroz dren, 5/0 polidioksanon ile EAF mukozasına dikildi. Enterik içeriği sızdırmayan küçük bir havuz oluşturuldu. Sızıntı testi, bu havuza serum fizyolojik dökülerek yapıldı. Havuzun etrafındaki açık karın alanı organ koruyuculu süngerle ve steril dreple örtüldü. Örtü üzerinde bir açıklık yapıldı ve sürekli formda -75 mmHg ile negatif basınç tedavisi başlatıldı. EAF, açık karın yarasından ve süngerden, el ile şekil verilebilen ve sızdırmaz halka macunu ile yapılan tıkaç yardımıyla izole edildi. Bu iki uygulamadan sonra, EAF stomaya dönüştürüldü. İnce bağırsağın anastomozu 45 gün sonra yapıldı. Tıkaçla yeni izolasyon tekniği sistemimizde, enterik sıvı ve elektrolit kaybını önlemenin yanı sıra EAF’nin kontrolü de sağlanabilir. Tıkaçla yeni izolasyon tekniğinin üstünlükleri: 1. Her türlü EAF’de başarılı kontrol mümkün olabilir. 2. Sistemimiz için gerekli materyal kolayca bulunabilir. 3. Tüm EAF tipleri kısa sürede stomaya dönüştürülebilir. Sonuç olarak, Björck 4 açık karın hastalarında EAF tedavisi tıkaçla yeni izolasyon tekniğiyle başarılı şekilde gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Açık karın, enteroatmosferik fistül; negatif basınç tedavisi; penroz dren.

Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Fazıl Sağlam, Burak Güney. Management of enteroatmospheric fistula thanks to new isolation technique. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 80-82

Corresponding Author: Seracettin Eğin, Türkiye
Manuscript Language: English