p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Thoracic splenosis mimicking pleural tumor after firearm injury: A case report with long-term follow-up [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 222-224 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45787

Thoracic splenosis mimicking pleural tumor after firearm injury: A case report with long-term follow-up

Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
Department of Thoracic Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

Splenosis describe a clinical entity of autotransplantation after removal of the spleen secon-dary to a traumatic rupture or surgery. A 39-year-old female was referred to thoracic surgery department with complaints of severe chest pain. She had left thoracic and abdominal gun-shot injury that occurred 19 years earlier. Thorax computed tomograhy and thorax magnetic resonance imaging revealed pleural lesions. A video thoracoscopic biopsy disclosed splenosis in the patient. Splenic implants did not change in 6 years. The patient has mild thoracic pain. Thoracic splenosis can occur in patients who underwent abdominothoracic gunshot injury. The implants did not seem to change in long-term follow-up. Thoracic splenosis may occur, persist for years and it mimics pleural tumor after abdominal gun-shot injury and does not seem to necessitate any surgical intervention including diaphragmatic repair.

Keywords: Ateşli silah yaralanması, batın travması; plevra kitlesi; splenosis; uzun süreli takip; videotorakoskopi.

Plevra tümörünü taklit eden ve ateşli silah ile yaralanma sonrasında oluşan toraksta splenosis: Uzun süreli takip edilen olgu

Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Splenosis, bir travma ya da rüptür sonrasında dalağın ototransplantasyonuna verilen isimdir. Otuz dokuz yaşındaki kadın hasta, kliniğimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta, 19 yıl önce karnından ve sol hemitorakstan ateşli silah ile yaralandığını belirtti. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve toraks manyetik rezonansında (MR) sol hemitoraksta plevrada birden fazla lezyon görüldü. Bu lezyonlara tanı amacı ile yapılan videotorakoskopik biyopsi sonucu toraksta splenosis tanısı koyuldu. Olguya herhangi bir tedavi önerilmedi. Hastanın altı yıllık takibinde lezyonlarda herhangi bir değişim izlenmedi. Toraksta splenosis karına yönelik ateşli silah ile yaralanmalarda görülebilir ve plevrada tümörü gibi düşünülebilir. Bu antite diyafragma tamiri de dahil olmak üzere hiçbir tedavi gerektirmez ve yıllarca aynı şekilde sebat edebilir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal trauma, Fire-arm injury; long-term follow-up; pleural mass; splenosis; video-thoracoscopy.

Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna. Thoracic splenosis mimicking pleural tumor after firearm injury: A case report with long-term follow-up. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 222-224

Corresponding Author: Akif Turna, Türkiye
Manuscript Language: English